HEERHUGOWAARD - Medewerkers van Heerhugowaard Sport N.V. hebben uit handen van de FNV Sport bestuurder Ingrid Koppelman de prijs voor het aanbrengen van de meeste leden in de Maand van de Vakbond in ontvangst mogen nemen. Deze prijs bestaat uit het volgen van een workshop teambuilding Samen Sterk!


De uitreiking van deze prijs vond plaats op dinsdag 1 maart jl. in de horecagelegenheid van zwembad Waardergolf in Heerhugowaard.

Binnen het bedrijf zijn een aantal mensen actief geweest voor een betere CAO in de landelijke zwembadbranche, maar ook voor de sportbedrijven. Dit gaat dan o.a. over betere arbeidsvoorwaarden waaronder een beter loon en secundaire arbeidsvoorwaarden. Weliswaar voeren de vakbonden de Cao-onderhandelingen, maar zijn actieve en betrokken leden nodig voor het leveren van ondersteuning, inzichten en zo nodig voeren van actie.

In de sport zijn meerdere CAO’s en dat geeft soms grote ongelijkheid tussen sport-en beweegaanbieders. Gevolg daarvan kan zijn dat medewerkers vertrekken naar organisaties die een betere CAO kennen. Zeker in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt doet zich dat op veel plaatsen voor en tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat je voor hetzelfde werk veel minder verdient De oproep van vakbonden om gelijk en beter te belonen heeft medewerkers van Heerhugowaard Sport N.V. ertoe bewogen om in actie te komen.

De, veelal oudere, medewerkers, die al lid waren van de bond waren gelijk positief over de plannen en hebben met name jongere collega`s bewogen de plannen te ondersteunen en lid te worden. Deze toename van leden heeft uiteindelijk geleid tot het winnen van de prijs.

FNV Sport bestuurder Ingrid Koppelman is trots op wat er in korte tijd is bereikt. Samen zijn we de vakbond! Ook de directeur kreeg van haar een pluimpje; een luisterend oor en een eerlijke behandeling dat is wat het personeel nodig heeft. Waardering in geld is belangrijk, maar dit geldt uiteraard ook voor waardering voor wat een medewerker kan en doet.

Voor 2022 is inmiddels een nieuwe afgesloten, maar de wens tot het afsluiten van een voor sportbedrijven beter passende CAO Vermo blijft hoog op de agenda staan.