NOORD-HOLLAND - Hoe houdt de provincie Noord-Holland bereikbaar? Een goede ontsluiting van de stad en het platteland is een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid. Daarom investeert de provincie in het onderhouden, vervangen en verbeteren van haar wegen, vaarwegen, busbanen en fietspaden.


Provinciale (vaar)wegen

Veel regionale wegen en vaarwegen zijn eigendom van de provincie Noord-Holland. Denk aan de Westfrisiaweg (N194 en N307) tussen Heerhugowaard en Enkhuizen of de N201 tussen Heemstede en Hilversum. Ook het Noordhollandsch Kanaal en de Amstel zijn van de provincie. De provincie zorgt voor het dagelijks beheer en onderhoud van deze (vaar)wegen. Indien nodig worden delen van de weg of bruggen en viaducten vervangen of verbeterd.

Meerjarenprogramma

Voor de schop in de grond kan, zijn verschillende onderzoeken nodig en moet een plan technisch worden uitgewerkt. Alle werkzaamheden voor de komende 8 jaar staan in het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI). Het programma wordt twee maal per jaar geactualiseerd. Gedeputeerde Staten leggen dan de nieuwe ontwikkelingen voor aan Provinciale Staten (PS). Bij de behandeling van de Begroting 2024 beslissen PS over de (extra) kosten voor de projecten uit het iMPI 2024-2031.

Wat staat er de komende jaren op het programma?

Hieronder per Noord-Hollandse regio een greep uit de lopende en verwachte werkzaamheden.

Kop van Noord-Holland

Texel – Den Helder– Schagen – Hollands Kroon

De provincie onderzoekt welke aanpassingen er nodig zijn aan de Hoofdgracht (N250) in Den Helder. Doordat de TESO een nieuwe, grotere veerboot in gebruik heeft genomen, kan - vanwege de grotere capaciteit - het schip bij volledige bezetting niet tijdig worden gelost. Daardoor kan de veerboot ook niet tijdig worden geladen en komt de dienstregeling in gevaar.

In april 2023 is de renovatie van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder gestart. De stalen sluiswanden worden aangetast door een bacterie en vervangen door betonnen wanden. De sluis blijft in gebruik doordat er vanaf de kant wordt gewerkt. De westkant is als eerste aan de beurt. In de zomer van 2024 beginnen de werkzaamheden aan de oostkant waardoor de renovatie tot en met het voorjaar 2026 in beslag neemt.

Bij De Stolpen is de Stolperbasculebrug in de Provincialeweg (N248) aan vervanging toe. In 2024-2025 bouwt de provincie Noord-Holland een nieuwe brug direct ten noorden van de bestaande brug. De huidige brug blijft in gebruik totdat de nieuwe klaar is, zodat de regio bereikbaar blijft.

Een volledig overzicht van alle (voorgenomen) werkzaamheden van de provincie in de regio Kop van Noord-Holland is te vinden op de website.

Alkmaar en omgeving

Alkmaar – Bergen – Castricum – Dijk en Waard – Heiloo – Uitgeest

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard onderzoeken wat er nodig is om de N242 en nabije omgeving tussen het Kooimeerplein (bij de A9) en Verlaat bereikbaar én leefbaar te houden. Dit met het oog op de woningbouwplannen in de regio. De eerste stappen in dit onderzoek zijn gezet. Dit jaar nemen de provincie en de gemeenten een besluit over de vervolgstappen, gekoppeld aan het groot onderhoud van de weg (gepland voor 2026).

Om de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers te verbeteren onderzoekt de provincie wat er verbeterd kan worden aan het kruispunt van de Provincialeweg N242 met de Smuigelweg bij Waarland.

Een volledig overzicht van alle (voorgenomen) werkzaamheden van de provincie in de regio Alkmaar en omgeving is te vinden op de website.

West-Friesland

Drechterland – Enkhuizen – Hoorn – Koggenland – Medemblik – Opmeer – Stede Broec

De provincie heeft plannen om de Dijksweg (N239) bij Agriport en de Markerwaardweg (N240) bij Medemblik aan te passen aan het toegenomen verkeer van en naar de A7. Bij Medemblik komt een grote ovale rotonde op de plaats van de kruising van de Markerwaardweg (N240) en de Westerzeedijk (N239). Voor het landbouwverkeer wordt het ontbrekende deel van de parallelweg langs de Markerwaardweg aangelegd en met een nieuwe doorsteek door de Westfriese Omringdijk verbonden met de Koggenrandweg. Bij Agriport wordt de kruising van de Dijksweg (N239) met de toegangsweg vergroot en worden ook de kruisingen met de op- en afritten van de A7 aangepast.

De provincie werkt verder aan de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241). Met de herinrichting van A.C. de Graafweg wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming garanderen. Voor de veiligheid wordt de rijbaan verbreed van 6,10 naar 7,60 meter. Over het hele traject wordt het fietspad breder en ligt het verder van de weg af. In 2023 en 2024 zijn hiervoor vijf grote wegafsluitingen nodig. Het eerste deel van de vernieuwde A.C. de Graafweg is in april 2023 opgeleverd.

Een volledig overzicht van alle (voorgenomen) werkzaamheden van de provincie in de regio West-Friesland is te vinden op de website.

Zuid-Kennemerland/IJmond

Bloemendaal – Haarlem – Heemstede – Zandvoort – Beverwijk – Heemskerk – Velsen

De provincie Noord-Holland onderzoekt of langs de Binnenduinrandweg (N197) tussen de Zeestraat en de Waterweg in Beverwijk een fietspad kan worden aangelegd.

De provincie onderzoekt welke aanpassingen aan de Zeeweg (N200) kunnen bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid op deze bijzondere weg door de duinen. Ingrijpende maatregelen kunnen pas bij het groot onderhoud (na 2028) worden uitgevoerd. Daarom kijkt de provincie ook naar effectieve maatregelen waarvoor de weg niet op de schop hoeft en die al in 2024 kunnen worden uitgevoerd.

Een volledig overzicht van alle (voorgenomen) werkzaamheden van de provincie in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond is te vinden op de website.

Zaanstreek/Waterland

Edam-Volendam – Landsmeer – Oostzaan – Purmerend – Waterland – Wormerland – Zaanstad

Bij Krommenie zijn de beweegbare bruggen in de Provincialeweg (N203) over de Nauernasche Vaart aan vervanging toe. De oudste, meest noordelijke brug kan momenteel niet meer bediend worden voor de scheepvaart, waardoor de doorvaarthoogte beperkt is tot 2,70 m. Terwijl het plan voor de vervanging van beide bruggen verder wordt uitgewerkt, onderzoekt de provincie wat er nodig is om bediening weer mogelijk te maken.

De provincie is ook eigenaar en beheerder van 246 km vaarweg. In 2025 en 2026 vervangt de provincie 5,5 kilometer oeverbeschoeiing in de Broekervaart en de Trekvaart Schouw-Edam. Waar mogelijk zorgt de provincie voor natuurvriendelijke oevers.

De provincie Noord-Holland werkt samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de verbetering van de bereikbaarheid van Waterland. In de afgelopen jaren is al heel wat werk aan de provinciale wegen N235, N247 en N517 verricht. Er wordt nog onderzocht hoe kruispunt 't Schouw kan worden aangepast en of een onderdoorgang bij Broek in Waterland kan worden ingepast.

Een volledig overzicht van alle (voorgenomen) werkzaamheden van de provincie in de regio Zaanstreek/Waterland is te vinden op de website.

Noord-Holland Zuid (Amstelland-Meerlanden)

Haarlemmermeer – Aalsmeer – Amstelveen – Uithoorn

De provincie vernieuwt de brug die bij Cruquius in de provinciale weg N201 ligt. De oostelijke brug (voor verkeer richting Heemstede) wordt vervangen en de westelijke brug (voor verkeer richting Hoofddorp) wordt opgeknapt. De nieuwe oostelijke brug krijgt een onderdoorgang voor fietsers en het fietspad tussen Heemstede en Cruquius wordt verbreed.

Voor een goede bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek werken Noord- en Zuid-Holland samen met de gemeenten in die regio aan een Hoogwaardig Openbaarvervoer Verbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. De provincie Noord-Holland zorgt voor de verbinding tussen Lisse en Schiphol en legt o.a. een nieuwe beweegbare busbrug aan over de Ringvaart.

Een volledig overzicht van alle (voorgenomen) werkzaamheden van de provincie in de regio Noord-Holland Zuid (Amstelland-Meerlanden) is te vinden op de website.

Gooi en Vechtstreek

Blaricum – Gooise Meren – Hilversum – Huizen – Laren – Wijdemeren – Diemen – Ouder-Amstel

Aan de Loodijk (N236) tussen de faunapassage en het Noordereind vindt groot onderhoud plaats. Gelijktijdig worden de rijbanen en het fietspad hier verbreed en de uitritten beter herkenbaar gemaakt.

De provincie onderzoekt hoe de fietsoversteken over de Crailoseweg (N527) bij de Trappenberg verbeterd kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de realisatie van ongeveer 300 zorgwoningen op het terrein van de voormalige Mytylschool. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een tweerichtingfietspad langs de Crailoseweg en wildpassages voor klein wild onder de weg door.

Een volledig overzicht van alle (voorgenomen) werkzaamheden van de provincie in de regio Gooi en Vechtstreek is te vinden op de website.

Wegennet

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot heeft de provincie 590 bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten in beheer, waaronder 65 beweegbare bruggen. Langs de wegen staan ruim 11.000 lantaarnpalen en meer dan 500 bushaltes. De werkzaamheden aan al deze infrastructuur doet de provincie zo duurzaam mogelijk. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke factoren.