ALKMAAR - Vanaf 25 september 2017 start de regio Noord-Kennemerland een proef met een combinatie van zorg en speciaal onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen tussen 6 en 12 jaar. Deze voorziening, die start onder de naam ‘Trimaran’, wordt aangeboden op basisschool De Driemaster in Alkmaar (SAKS). Het Samenwerkingsverband en de Gemeente Alkmaar ondersteunen de proef met deze voorziening. Wethouder Elly Konijn (D66): ”Ook hoogbegaafde kinderen moeten de ruimte, mogelijkheden en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen, te ontdekken en te leren, ook op sociaal-emotioneel vlak. Door ze te motiveren om mee te doen en ze zo het plezier in het leren weer terug te geven leveren zij later een goede bijdrage aan de arbeidsmarkt en de samenleving.”

Ontwikkeling

Ouders en leerkrachten van kinderen met een IQ van tenminste 130 signaleren vaak dat deze kinderen vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat kan ertoe leiden dat juist hoog intelligente kinderen helemaal niet meer leren. Hun talenten komen niet tot bloei, met alle risico’s van dien. Voor deze kinderen komt er nu een combinatie van specialistisch onderwijs en zorg beschikbaar. De Gemeente Alkmaar ondersteunt het initiatief door de financiering van een 0,5 fte gespecialiseerde jeugdhulp. Het is een proef die Trimaran nauw gaat volgen op het beoogde effect voor kinderen. Daar gaat het om.

Uitval voorkomen

De reguliere leerstof wordt in compacte vorm aangeboden. Hierdoor ontstaat tijd en aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast biedt Trimaran extra uitdaging: een andere taal, filosofie, programmeren en bijvoorbeeld schaken. “Door het bieden van pedagogische ondersteuning en uitdagender lesstof hopen we de dat deze kinderen de motivatie en plezier om te leren terugvinden en hun potentieel weer volledig wordt benut. Zo kunnen ze ontdekken wie ze zijn en dat ze er mogen zijn”, zegt Astrid Ottenheym, directeur van het Samenwerkingsverband.

Plaatsing

Trimaran begint met een groep van maximaal 20 kinderen. De Trimaran is speciaal bedoeld voor kinderen met een combinatie van hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele problematiek. Ouders van hoogbegaafde kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling, kunnen dit bij hun basisschool aangeven. Plaatsing gebeurt op basis van een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband voor de duur van minimaal één jaar.