HEERHUGOWAARD - Recent onderzoek toont aan dat een ruime meerderheid (60%) van de Nederlanders vindt dat er meer met kinderen over de dood gepraat moet worden. Ook zegt meer dan de helft (53%) dat het omgaan met de dood onderdeel moet zijn van het onderwijs aan kinderen. Coöperatie DELA wil mensen verbinden en helpen bij alle vraagstukken rondom overlijden en doorgeven. Een aantal crematoria, waaronder die in Heerhugowaard, neemt het voortouw in het gesprek over de dood.

Medewerkers van crematorium De Waerdse Landen uit Heerhugowaard ontvingen veertien docenten van de lokale Bavoschool in Ursem. Ze bereidden hen voor op het lesprogramma 'Doodgewoon in de klas' van museum Tot Zover. In dit lesprogramma werd o.a. stilgestaan bij de geschiedenis van begraven en cremeren en de rituelen rondom doodgaan. Ook bezochten leerlingen van groep 7 en 8 het crematorium voor een rondleiding. Door de open houding konden de leerlingen allerlei vragen stellen.

Zowel de crematoriummedewerkers als de leerkrachten kijken terug op een fijne samenwerking. Door deze positieve ervaring wordt dit een vast onderdeel van het onderwijsprogramma, heeft de Bavoschool laten weten. Schoolleider Saskia Kuin: "Met een trots gevoel kijk ik terug op deze leerzame ochtend. Er was meer dan voldoende ruimte voor het stellen van vragen door de kinderen. Door het voordragen van gedichten en het beluisteren van zelfgekozen muziek is de dood beter bespreekbaar en minder geheimzinnig gemaakt. We hopen dat als de kinderen ooit afscheid moeten nemen van een dierbare, het scherpe randje van een bezoek aan het crematorium eraf is."

Maak de dood bespreekbaar

Crematorium De Waerdse Landen in Heerhugowaard houdt vaak bijeenkomsten om mensen te informeren over het werk in het crematorium. Het is een manier om de dood op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Locatiemanager Leonie Koole-Ros: "Het is mooi dat mensen ons pand bezoeken voor een rondleiding of een thema-avond, zonder dat het afscheid nemen van een dierbare centraal staat. Ik vind het heel goed dat we kinderen op een begrijpelijke manier kunnen vertellen wat er gebeurt als iemand overlijdt. Tijdens de rondleiding kunnen we hen laten zien hoe alles in zijn werk gaat. Op die manier kunnen ze er later thuis ook met hun ouders over verder praten en wordt het juist een 'doodgewoon' onderwerp."

Koffertje troost

Nabestaanden die gebruik maken van de zogenaamde 24-uurskamers in het crematorium gaven bovendien aan behoefte te hebben aan kinderboeken over de dood en afscheid nemen. Het crematorium De Waerdse Landen heeft daarom 'Het Koffertje Troost', met daarin geschikte boeken voor kinderen in verschillende leeftijden. De koffer werd ook gebruikt in het lesprogramma voor de basisschoolleerlingen.

Over het onderzoek

Het Nationale onderzoek naar de Dood, Afscheid en Verder leven is gehouden in opdracht van coöperatie DELA en brengt de kijk van Nederlanders in beeld op de omgang met het levenseinde. Onderwerpen als het omgaan met de dood, de invulling van het afscheid en het doorgeven van herinneringen staan in dit onderzoek centraal. Het onderzoek is gehouden onder een representatieve vertegenwoordiging (N=1.570) van Nederlanders boven de 25 jaar.