SINT PANCRAS - 55 procent van de stemgerechtigde Pancrassers wil dat het dorp bij buurgemeente Alkmaar gaat horen. Dit heeft de dorpsraad gisteravond bekend gemaakt. De uitslag van de petitie is een bevestiging van het eigen onderzoek dat de gemeente Langedijk liet doen naar de wens van Sint Pancras. Langedijk wil fuseren met Heerhugowaard.


De gemeente Langedijk, waar Sint Pancras sinds 1991 onder valt, gaat per 2020 ambtelijk fuseren met Heerhugowaard. Twee jaar later wordt dit gevolgd door een volledig huwelijk: een bestuurlijke fusie. Over deze complete fusie begon de Dorpsraad Sint Pancras in juli een petitie.

"Wij zijn nooit gevraagd wat wij inwoners zelf willen voor onze toekomst", legt Ron Spaans van de Dorpsraad de reden van de petitie uit. "En wij proefden onder Pancrassers de wens liever bij de andere buur Alkmaar te horen."

De afgelopen maanden is de petitie-commissie van de Dorpsraad alle deuren langs geweest om de meningen te peilen. "We hebben ruim negentig procent van de stemgerechtigde inwoners bereikt en hen gevraagd of ze bij Alkmaar willen horen. De uitslag is dat vijfenvijftig procent vóór Alkmaar is."

"Gesteund door deze uitkomst gaan wij een zienswijze indienen tegen het besluit van de gemeenteraad om met Heerhugowaard te fuseren. Maar ook kunnen Pancrassers individueel bezwaar maken. Daar hebben ze tot 12 december de tijd voor", legt Spaans uit.

Burgemeester Leontien Kompier, samen met twee wethouders ook aanwezig bij de vergadering van de Dorpsraad, wilde niet reageren op de uitslag van deze volksraadpleging. "Wij wachten de bezwaartermijn af."