ALKMAAR - Scholen steken de komende tijd de koppen bij elkaar om te werken aan een nieuwe programmering van de schoolexamens. Dit gebeurt naar aanleiding van het recente bericht dat de centraal eindexamens dit schooljaar komen te vervallen.


"We zijn in ieder geval heel blij met de duidelijkheid die geboden is. Ook onder de schoolleiding is hierover veel opluchting", aldus René Rigter, voorzitter College van Bestuur bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON). "Wij zijn blij dat we nu eindelijk weten waar we aan toe zijn."

Richtlijn RIVM
Rigter vertelt dat scholen er als sector voor gaan zorgen dat er een volwaardig diploma voor de leerlingen komt. "Het diploma staat dan gelijk aan het diploma van voor de coronacrisis. Verder zullen wij voor het afnemen van de resterende schoolexamens volledig de richtlijnen van het RIVM volgen."

De ouders van de leerlingen van de scholen die onder SOVON vallen, ontvangen vandaag allemaal een brief met het bericht dat tot maandag de tijd wordt genomen om de schoolexamens opnieuw te programmeren. "Op zijn vroegst worden onze schoolexamens volgende week donderdag hervat."

Rigter vertelt dat in de periode tot de meivakantie de desbetreffende examens uitsluitend digitaal en mondeling op afstand zullen worden afgenomen. "De examens die we het liefst in de klassieke setting afnemen, in de ouderwetse rijtjes op school, schuiven we naar achter. We hopen dat die dan, volgens de nieuwe richtlijnen van het RIVM, na de meivakantie alsnog kunnen plaatsvinden."

Kwaliteit beoordeling
Volgens Rigter kan op basis van alleen het schoolexamen prima worden besloten of een leerling klaar is voor het vervolgonderwijs of niet. Volgens hem liggen de cijfers van de twee type examens namelijk vaak op gelijk niveau. "We hebben jaren gestuurd op het beperken van het verschil in resultaat tussen de schoolexamens en centraal eindexamens", aldus Rigter.

Op de vraag of de scholen überhaupt nog open gaan, heeft Rigter voorlopig geen antwoord. Wel vermoedt hij dat de schoolsluiting in ieder geval tot 1 juni 2020 verlengd zal worden.