Op donderdag 4 juni om 15:30 uur zullen wethouder Dickhoff en de voorzitter van de Raad van Bestuur van Esdégé-Reigersdaal, de heer P. Quaedvlieg, samen met een aantal cliënten van Esdégé-Reigersdaal de 1e paal slaan van een multifunctioneel sportgebouw in De Draai.

 

Het gebouw krijgt een sporthal die in drieën verdeeld kan worden. Overdag zullen twee zalen beschikbaar zijn als sport/gymzaal voor leerlingen van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Eén zaal wordt overdag gebruikt voor activiteiten van cliënten van Esdégé-Reigersdaal. In het gebouw komen ook een dagactiviteitencentrum van Esdégé-Reigersdaal en een sportcafé. De zaal van Esdégé-Reigersdaal kan desgewenst bij het sportcafé worden getrokken

In de avonduren kunnen sportverenigingen gebruik maken van het gebouw.

 

Het nieuwe gebouw wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 opgeleverd