NOORD-HOLLAND - Elk jaar trekken veel padden, kikkers en salamanders uit de bossen en duinen naar sloot en plas om zich voort te planten. Er worden helaas nog steeds veel amfibieën doodgereden. De 17 plaatselijke groepen zijn daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je helpen zodat deze dieren veilig de overkant van de weg halen en niet platgereden worden? Meld je dan aan bij een van de werkgroepen in Noord-Holland. Vooral langs de binnenduinrand zijn er veel handen nodig omdat de padden, kikkers en salamanders hier een drukke weg moeten oversteken. Duizenden padden overwinteren namelijk in de duinen, maar lopen in de schemering naar de polderslootjes om daar eieren af te zetten.

Start van de trek vroeg dit jaar?
De amfibieëntrek vindt ’s avonds in de schemering plaats en duurt tot in april. Het is elk jaar weer spannend wanneer de trek gaat beginnen. De temperatuur moet ‘s nachts boven de 6 graden zijn en ook de luchtvochtigheid moet hoog zijn. Een beetje regen vinden ze ideaal. Meestal ligt de start van het paddenseizoen tussen 15 februari en begin maart. De trek zou bij deze zachte winter weleens eerder kunnen beginnen. De eerste dieren zijn al gesignaleerd.

Gaaswerk herstellen en emmers legen
Begin februari beginnen de meeste paddenwerkgroepen met hun werk. Eerst is dat het ingraven van gaas en emmers langs wegen. Dit is nodig om de dieren op te vangen zodat ze niet de weg oversteken. Dit kost 1 tot 2,5 uur. Dan is het afwachten tot de amfibieëntrek begint. De emmers worden dan ’s avonds en ‘s morgens geleegd. Daarvoor zijn mensen nodig die dit eenmaal per week willen doen. Meer informatie en aanmelden bij de coördinator in de buurt. Vooral in Schoorl, Bergen, Heiloo, Castricum, Velsen, Bloemendaal, Overveen en Bennebroek worden vrijwilligers gezocht. Op de website padden.nu staan alle coördinatoren en de plekken waar ze actief zijn.

Biodiversiteit
Er worden helaas nog steeds veel padden doodgereden of gevangen in straatkolken. Maar dankzij de actieve paddenwerkgroepen zijn gelukkig veel amfibieënpopulaties behouden gebleven. Goed voor de biodiversiteit en voor een natuurlijk evenwicht in de natuur.

Kijk op www.landschapnoordholland.nl/padden wat er allemaal speelt rond amfibieën in Noord-Holland.