De afgelopen weken zijn wij in Heerhugowaard opgeschrikt door een aantal incidenten.

In een aantal gevallen ging het om geweldsincidenten. Deze zijn zeer ernstig en te betreuren. Ze kwamen ook nagenoeg tegelijkertijd. Ik leef zeer mee met de slachtoffers en hun families.

Deze incidenten hebben volgens de politie een wisselende achtergrond en staan los van elkaar. Ze zullen dus ook op verschillende wijzen behandeld worden. Incidenten als deze zijn echter niet geheel uit te sluiten, zeker niet in meer stedelijke omgevingen. Door én preventieve én repressieve acties hebben we in Heerhugowaard de afgelopen jaren weinig incidenten gehad. Wij zullen alles blijven doen om ze te voorkomen. Door: goed jongerenbeleid, lik-op-stuk-behandeling, gebiedsverboden e.d.

De geweld- en inbraakcijfers laten in Heerhugowaard een daling zien en zijn we op gemiddeld niveau van Nederland.

Op de avond van 14 oktober is met mijn toestemming een grootschalig optreden door de politie gerealiseerd bij het AC op ’t Landplantsoen. Dertien jongeren zijn aangehouden. Hun ouders zullen ook op het politiebureau worden uitgenodigd. Rivaliteit tussen een aantal jongeren heeft tot dit incident geleid. Vrienden oproepen via sociale media genereert in korte tijd grote groepen. Dit zien we ook elders in Nederland en is een nieuwe en lastige ontwikkeling. Daarom kon het ook heftig worden, en is als adequate actie een politiehelikopter ingezet. Dit geeft onzekerheid in de wijk. Bij rampen kan men dan via RTV-NH info verkrijgen. Bij dit soort politieacties is dat (nog) niet het geval. Op basis van deze ervaring heb ik de politie gevraagd met een adequaat communicatiesysteem te komen bij dit soort grootschalige politieoptredens. Het gaat echter om operationele politie-informatie (tijdens zo’n actie) die de politie moet en wil verstrekken.

De surveillance in de wijk is verscherpt. De wijkagent zal de signaleringsfunctie verder versterken. De gangmakers zullen via het Veiligheidshuis begeleid worden, na eventuele bestraffing. Daarnaast zal ik als dat nodig is gebiedsverboden opleggen.

Met betrekking tot de overvallen op straat zoekt de politie naar de daders. Inmiddels zijn in twee gevallen verdachten aangehouden. Dit soort incidenten zijn zeer zorgelijk. Anonieme types belagen een slachtoffer en in een flits is de ellende gerealiseerd. Zeer traumatiserend voor de slachtoffers. De politie zal als preventie-actie haar surveillances verscherpen. Ook zijn extra politiemensen op het rechercheproject naar de daders gezet.

De overige incidenten staan geheel los van elkaar, zoals bijvoorbeeld een conflict in een winkel en een afrekening in het crimineel milieu. In één geval is de verdachte aangehouden.

Ook op dit punt heb ik de politie gevraagd te komen met een adequaat communicatiesysteem richting burgers.

Tot slot. Het is beroerd dat door een aantal incidenten in 1 maand tijd een beeld van onveiligheid in Heerhugowaard is ontstaan. Ik begrijp dat de neiging is om alles aan alles te knopen, maar de feitelijke achtergronden geven aan dat nagenoeg alle incidenten los van elkaar staan. Maar komen ze toevallig wel in een korte periode.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen, relatief rustige jaren, werken wij eraan dat het bij deze incidenten van de afgelopen maand blijft. Maar er blijven ontwikkelingen in de samenleving die maken dat de overheid ook niet alles in de hand heeft.

 

Han ter Heegde

Burgemeester van Heerhugowaard