De rechter geeft in zijn uitspraak van dinsdagmiddag 5 augustus 2014 het volgende aan. De rechter vindt de vraag of het AZ vrij staat de onderhandelingen nog af te breken lastig te beantwoorden in kort geding. Op dit punt wil de rechter niet vooruitlopen op de uitkomst van een mogelijke bodemprocedure. Dat geldt ook voor eventuele schadeplichtigheid van AZ. Verder heeft AZ volgens de rechter zo onomwonden duidelijk gemaakt dat zij niet langer bereid was om met de gemeente door te onderhandelen, dat “verdere onderhandelingen gedoemd zijn te mislukken”.

Deze uitspraak stelt de gemeente teleur aangezien Alkmaar alles in het werk heeft gesteld om de trainingsvelden voor AZ mogelijk te maken. Daarover zijn in 2011 afspraken gemaakt met AZ. De gemeente is AZ ook daarna verregaand tegemoet gekomen. Bovendien had vanaf medio juni 2014 de aanleg van het trainingscomplex kunnen starten. AZ heeft een andere keuze gemaakt en zich niet gehouden aan de afspraken. Het is meer dan logisch dat de gemeente AZ met het kort geding aan de afspraken uit 2011 heeft willen houden. Nu de rechter dit niet heeft gehonoreerd wil het college de uitspraak van de rechter goed bestuderen en zich beraden op de mogelijkheden. Daartoe behoort uiteraard dat de gemeente bereid is om in gesprek met AZ te gaan over de uitspraak en de gevolgen ervan.