ALKMAAR - Kortom hoe is de aansluiting van de lesstof op het werken na je opleiding? Het verbinden van docenten met werkgevers. Na de zomer gaat project Match2Work voor de vierde keer van start in de regio Alkmaar.

Sylvia Bakker van Prodico probeert met haar project Match2Work het onderwijs en de praktijk aan elkaar te verbinden. Werkgevers worden gevraagd een praktijkopdracht ofwel een casus in een simpel format samen met de organisatie en de deelnemende werkgevers te maken die door leerlingen wordt uitgevoerd. Waar wil je dat jongeren over meedenken of wat zouden zij voor u kunnen doen c.q. Maken. Dit gebeurt op woensdag 13 september van 20.00-21.30 uur bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, Bergerweg 200 | 1817 MN Alkmaar. Door mee te denken in een branche doen jongeren niet alleen actuele kennis op die aansluit bij de leerstof. Het draagt bij aan Loopbaanoriëntatie.

Aansluiting bedrijfsleven

Een goede aansluiting is voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven van belang. De leerlingen opleiden op een wijze die aansluit bij de de vraag vanuit het bedrijfsleven. Via Project Match2Work komen de beide werelden met elkaar in contact en krijgen inzicht en elkaars wereld. En de leerlingen een kijkje in de keuken waar ze later kunnen gaan werken. Vaak een bedrijf in deze regio, dus ook goed voor behoud van talenten. Win-win-win dus. De verantwoording van de uitvoer ligt bij de docenten.

De ondernemer deelt op de matchingsavond zijn casus met vakdocenten (voortgezet onderwijs) die minimaal per groep van maximaal 5 leerlingen 1 casus selecteren. Dit gebeurt op maandag 25 september 19.30-22.00 uur bij OSG Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar Hierna volgt een bezoek van het groepje dat de casus heeft gekozen op afspraak. Een bezoek bij de opdrachtgever om de plannen te bespreken. De verantwoording ligt bij de docenten.

Het project wordt afgesloten tijdens het eindevent op donderdag 14 december 2023 19.30-21.30 uur bij OSG Willem Blaeu.

Betrokken ondernemers gezocht

De deelnemende scholen zijn inmiddels gevonden en hebben zich bij dit initiatief aangesloten, maar dat is pas de helft van het project. Sylvia: “Ik ben nog op zoek naar ondernemers die een paar uur willen investeren om jongeren te laten zien hoe het werkt in hun branche. Zij krijgen daarmee ook een kijkje in het hedendaagse onderwijs.” Sylvia benadrukt dat het geen stages zijn, maar alleen het uitwerken van een praktijkopdracht.

Sectoren

Met name ondernemers met een casus gericht op de volgende sectoren worden gevraagd te reageren. Duurzaamheid, hospitality , techniek, voeding, zorg, economie/Marketing/Budgetteren, logistiek, IT, kunst en cultuur, sport en bewegen, veiligheid, styling

Reageren en informatie


Meer informatie en aanmelden kan via https://projectmatch2work.nl/regio-alkmaar/