WEST-FRIESLAND - Gedeputeerde Staten leggen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van beantwoording, voor aan Provinciale Staten. Hiermee wordt de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en het Verlaat planologisch mogelijk gemaakt.

De A.C. de Graafweg (N241), tussen Wognum en het Verlaat, kenmerkt zich door een 12 kilometer lange, vrij smalle weg met veel verkeer en in- en uitritten.

De weg nadert het eind van haar levensduur. De provincie Noord-Holland wil deze gelegenheid aangrijpen om de weg opnieuw in te richten. Hiermee beoogt de provincie de weg veiliger te maken en de doorstroming op de weg te garanderen. De weg wordt breder, er komt een breder fietspad langs de N241 en één van de gevaarlijke slingers in de weg wordt rechtgetrokken.

Het ontwerp-inpassingsplan is in overleg met de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Medemblik en Opmeer tot stand gekomen. Daarnaast is frequent overleg geweest met omwonenden, ondernemers en hulpdiensten. De herinrichting verbetert de verkeersveiligheid en garandeert de doorstroming in het gebied.

Verdere procedure
Provinciale Staten nemen naar verwachting begin maart 2019 een besluit over het inpassingsplan. Ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten, behandelt de Statencommissie Mobiliteit & Financiën het onderwerp begin 2019.

Na positieve besluitvorming door Provinciale Staten is het PIP definitief en het project planologisch uitvoerbaar. Het vastgestelde PIP en de overige stukken worden daarna 6 weken ter inzage gelegd.

Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800-020 06 00 (gratis) of per e-mail via servicepunt@noord-holland.nl.

Bezoek de projectsite www.noord-holland.nl/N241acdegraafweg voor de meest actuele stand van zaken.