AMSTERDAM - Scholieren van het Trinitas College in Heerhugowaard krijgen voorlichting over de gevaren van afleiding in het verkeer. Jongerenorganisatie TeamAlert voert vandaag met verschillende klassen het online project MISSIE 3014 en het project Kruispunt uit.


Het gebruik van de smartphone in het verkeer is enorm toegenomen. Dit heeft helaas gezorgd voor een nieuwe oorzaak van verkeersongevallen. Vier op de vijf jongeren geven aan hun smartphone weleens te gebruiken tijdens het fietsen.

Daarom heeft TeamAlert het online project MISSIE 3014 ontwikkeld! Met MISSIE 3014 maakt TeamAlert jongeren online op een leuke manier bewust van de risico's die zij lopen in het verkeer. Met financiële steun van de provincie Noord-Holland voert TeamAlert dit project uit op het Trinitas College in Heerhugowaard. Daarnaast voert TeamAlert het project Kruispunt uit, waarin jongeren bewust worden gemaakt over de risico's die zij lopen in het verkeer.

Projectomschrijving

Tijdens MISSIE 3014 maken de jongeren een reis door de tijd: ze belanden in het jaar 3014! Middels het choose your own adventure-principe bepalen ze zelf hoe hun karakter, avontuur en route eruit gaat zien. Omdat de jongeren opgaan in hun eigen verhaal, staan ze open voor positieve gedragsverandering. Het online project heeft een win-element om jongeren actief mee te laten doen.

Aan de hand van stellingen waar de jongeren hun mening over geven, wordt de sociale norm blootgelegd. Om de effectiviteit van de norm te vergroten, zien de jongeren na hun antwoord wat leeftijdsgenoten vinden. Om het kennisniveau van de jongeren te verhogen, beantwoorden zij vervolgens quizvragen over het verkeer. Hierna krijgen zij ook passende handelingsalternatieven.

Binnen Kruispunt gaan middelbare scholieren, te midden van verkeersborden, fietspaden en verkeerslichten, met elkaar in debat over verschillende thema's gericht op verkeersveiligheid. Aan de hand van filmpjes en stellingen brengt een debatleider het gesprek op gang over verkeersveiligheid. Met een competitie-element van drie verschillende korte spellen wordt de drang om te winnen en de motivatie tot actieve deelname groter. Tijdens de discussies wordt gewerkt aan de sociale norm binnen de groep en denken studenten na over hun eigen risicogedrag in het verkeer.

Kruispunt beïnvloedt succesvol de kennis en intentie van middelbare scholieren. Leerlingen hebben meer kennis over verkeersveiligheid en hebben minder vaak de intentie om te sms'en, te appen of muziek te luisteren op de fiets na deelname aan het project.