NOORD HOLLAND - De stolpboerderij wordt wel de ‘piramide van het Noorden’ genoemd en hoort onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar het gaat niet goed met de stolp. Het provinciale landschap was 70 jaar geleden maar liefst 10.000 stolpboerderijen rijk, ondertussen is dit aantal gehalveerd.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut trekt samen met de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de stolp’ en het Westfries Genootschap aan de bel en lanceerde gisteren in Alkmaar de campagne ‘Red de Stolp!’. Noord-Hollanders worden opgeroepen via het speciale meldpunt op www.reddestolp.nl melding te maken van stolpboerderijen die in hun voortbestaan worden bedreigd. Tijdens de campagne zal dan duidelijk hoeveel stolpen verloren dreigen te gaan.

Ook is tijdens de bijeenkomst aan wethouder Anjo van de Ven van de gemeente Alkmaar een warme douche uitgereikt. De gemeente Alkmaar loopt in de provincie voorop met ‘stolpenbeleid’ en ziet op een vooruitstrevende manier de kansen van de stolpboerderij.

In de provincie Noord-Holland verdwijnen jaarlijks nog altijd circa 30 historische vooroorlogse stolpboerderijen, waarmee het icoon uit onze provincie zwaar onder druk staat. Daarom willen wij met deze campagne stolpen in de hele provincie op de kaart te zetten. De bescherming en de mogelijkheden voor herbestemming van deze unieke boerderijen zijn op dit moment onvoldoende. Een cultuuromslag is nodig. Bij alle politieke en economische beslissingen waar stolpen bij betrokken zijn, moet gestreefd worden naar behoud van dit unieke cultuurgoed.

“We hopen ook alle lokale politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te bewegen de bescherming van stolpen op gemeentelijk niveau te regelen en herbestemming te stimuleren bij leegstand. Tegelijkertijd starten we ook een lobby naar de provinciale politiek om in ieder geval een eerste sloopbescherming voor stolpboerderijen te realiseren”, aldus directeur Karel Loeff van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

Verder is via de website www.reddestolp.nl informatie beschikbaar voor iedereen die de stolpen een warm hart wil toedragen: van beleidsadviezen voor leden van de Provinciale Staten, tot handreikingen voor gemeenteraadsleden en praktische informatie voor bewoners en eigenaren van stolpen.

Loeff: “Ons doel is de stolpboerderij als Noord-Hollands erfgoedicoon op de kaart te zetten en het verloren gaan van deze provinciale identiteitsdrager een halt toe te roepen.”