HAARLEM - Het natuurgebied Geestmerambacht ten noorden van Alkmaar staat aan de vooravond van een rigoureuze verandering. Althans, als het aan het Recreatieschap ligt. In een door hen opgestelde visie spreekt men over de komst van een congrescentrum, restaurants en festivals. SP-Statenlid Eric Smaling stelt er in de Provinciale Staten vragen over, omdat in dit natuurgebied moet worden geïnvesteerd in de natuur.


De provincie heeft zich zo’n zes jaar geleden uit het bestuur van het Recreatieschap teruggetrokken. Als blijkt dat er geld tekort gaat komen om de natuur te beschermen en verder te ontwikkelen, zoekt het schap het bij de commercie. “Er is hier geen sprake van een dilemma; overheden moeten meer investeren. Met de komst van intensieve recreatie verkwansel je de natuur”, aldus Smaling.

Het Geestmerambacht is als natuurgebied aangemerkt als NNN-gebied, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Het is deels weidevogel- en moerasvogelleefgebied. De visie van het recreatieschap is gericht op zeer intensieve recreatie. Dat is desastreus voor het gebied; de biodiversiteit gaat sterk achteruit door de komst van intensieve recreatie. Dergelijke ontwikkelingen staan helaas niet op zichzelf. Ook in andere delen van de provincie Noord-Holland zeggen de recreatieschappen geld tekort te komen, zoals bij Twiske - Waterland.

Stichting Bescherm de Natuur in het Geestmerambacht heeft ruim drie-en-een-half duizend handtekeningen opgehaald om dit kostbare natuurgebied geen attractiepark te laten worden. “De recreatieschappen zouden de beweging terug kunnen maken, zodat overheden weer direct verantwoordelijk zijn. Helaas is ook hier duidelijk geworden dat er wordt gekozen voor het verhandelen van de natuur aan marktpartijen”, aldus Smaling. De SP staat hierin pal naast alle bewoners en de belangenorganisaties en verwacht van de provincie dit ook te doen.