NOORD-HOLLAND - Steeds meer Noord-Hollanders nemen maatregelen tegen wateroverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van het hoogheemraadschap. Het onderzoek laat zien dat het waterbewustzijn van de inwoners groeit, maar ook dat het nog beter kan. Daarom start het hoogheemraadschap de campagne Waterbazen.

Uit het onderzoek dat MarketResponse in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorder-kwartier deed, blijkt dat 60% van de inwoners maatregelen heeft getroffen om regenwateroverlast te voorkomen zoals het vergroenen van de tuin en het opvangen van regenwater (bijvoorbeeld met een regenton). 70% van de inwoners gooit vochtige toiletdoekjes in de afvalbak en maar liefst 90% spoelt geen tampons door de wc. Het hoogheemraadschap werkt aan veilige dijken en vol-doende en schoon oppervlaktewater en is blij met alle mensen die ook bewust met water omgaan.

Start regen- en stormseizoen
Deze maand start het regen- en stormseizoen: een periode met grotere kans op zware storm en veel regen. Veilige dijken en goed werkende gemalen zijn dan extra belangrijk. Inwoners hebben veel vertrouwen hebben in het waterschap, zo blijkt uit het onderzoek. Zij denken dat de kans op een overstroming door een dijkdoorbraak klein is. Echter, áls het misgaat, denkt 48% van de Noord-Hollanders dat hun woning gevaar loopt bij een overstroming. Een ruime meerderheid verwacht bovendien grote schade aan openbare voorzieningen, het uitvallen van gas, water en elektriciteit en een langdurige ontregeling van het openbare leven. 25% van de inwoners zegt voorbereid te zijn op een overstroming.

HHNK zoekt waterbewuste inwoners
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zoekt voor zijn nieuwe Waterbazen-campagne verhalen van inwoners die bewust bezig zijn met water. Bijvoorbeeld mensen die weten hoe hoog het water bij hun thuis kan komen na een overstroming en zijn voorbereid. Of mensen die zwerf-vuil opruimen zodat het niet in de sloot belandt en tegels in hun tuin hebben vervangen door planten of een regenton hebben geplaatst. Mail je verhaal (het liefst met een foto van jezelf in actie) naar ikbeneenwaterbaas@hhnk.nl. Wie weet gebruikt het waterschap jouw verhaal om anderen te inspireren ook een waterbaas te worden. Want veel kleine aanpassingen zorgen samen voor een groot effect.

Campagne Waterbazen
De campagne Waterbazen is een gezamenlijk initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de andere waterschappen in Nederland. Ontdek wat de waterschappen doen én wat je zelf kunt doen op www.waterschappen.nl/waterbazen.