DIJK EN WAARD - Op 1 januari 2022 is Langedijk met Heerhugowaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Stichting Toeristische Promotie Langedijk, dat al bijna 13 jaar een begrip is in Langedijk én daarbuiten, besloot daarom op te schalen naar een 2.0 versie: Stichting Promotie Dijk en Waard (SPDW). Deze stichting heeft als doel inwoners en bezoekers van Dijk en Waard een aantrekkelijke plek te bieden om te recreëren. Alles wat er in Dijk en Waard te doen is, komt op één plek samen op de nieuwe website www.ontdekdijkenwaard.nl.

Eigen inwoners als primaire doelgroep
De activiteiten van Promotie Dijk en Waard zijn erop gericht dat ten eerste inwoners hun eigen omgeving beter leren kennen. Ten tweede zullen bezoekers van buiten de gemeentegrenzen aangetrokken worden om het recreatieve en toeristische aanbod in Dijk en Waard te bezoeken. "Door de informatievoorziening voor onze inwoners goed op orde te hebben, worden automatisch ook bezoekers van buitenaf goed geïnformeerd over het aanbod en onze gastvrijheid", vertelt Peter de Nijs, bestuurslid van SPDW. "Wij streven er naar om samen met partners en bedrijven in de nieuwe gemeente zo ook een bijdrage te leveren aan de economische groei en welvaart."

Opstartbudget van de gemeente
Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben Stichting Promotie Dijk en Waard een opstartbudget toegekend om de eerste stappen te kunnen zetten. Denk aan het ontwikkelen van de website www.ontdekdijkenwaard.nl, creatieve lanceringscampagnes en het opstarten en beheren van social media. De gemeente vindt het belangrijk dat Dijk en Waard als aantrekkelijke omgeving om te recreëren op de kaart wordt gezet. Met als doel is de inwoners bewust te maken van het aanbod van Dijk en Waard, het organiseren van activiteiten en om ondernemers, vrijwilligers en andere partijen met elkaar te verbinden.

Een begrip in de gemeente
In maart 2021 bestond Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL) 12,5 jaar. STPL is een begrip in Langedijk en daarbuiten geworden en is verweven met de lokale samenleving. Dit is te danken aan de activiteiten die een leger aan vrijwilligers ontwikkelen en organiseren. Met hun enthousiasme zorgden zij elk jaar weer opnieuw voor de invulling van verschillende evenementen en activiteiten (wandel-, fiets- en vaarroutes, promotie, e.d.). Dit zorgde er niet alleen voor dat Langedijk toeristisch op de kaart wordt gezet, maar ook dat de bewoners van Langedijk zich tot ambassadeurs hebben ontwikkeld; ze zijn trots op hun Langedijk en dragen dit ook uit.

Nieuwe routekaart, nieuwe kansen
Er is het afgelopen jaar een proces gestart om te komen tot een routekaart voor de toekomst van de Stichting Promotie Dijk en Waard. Betrokkenen uit de recreatieve, toeristische en culturele sector hebben samen met de bestaande vrijwilligers en de kwartiermaker, Miranda van Oostrom van bureau MVO, deze toekomst uitgestippeld. Met de realisatie van Stichting Promotie Dijk en Waard ligt er een enorme kans op het gebied van zowel de lokale als regionale samenwerkingen. Doordat er dus al veel draagvlak is én de vrijwilligers paraat staan kan de nieuwe Stichting als springplank fungeren voor een breed gedragen recreatieve/toeristische promotieorganisatie. De transitieperiode van STPL naar SPDW loopt tot 31 maart 2022. In deze tijd kan de nieuwe stichting opgericht worden en de eerste activiteiten op het gebied van productontwikkeling en promotie uitgevoerd gaan worden.

De rol van vrijwilligers en een professionaliseringsslag
Een belangrijk aandachtspunt – bij de opschaling – is dat het enthousiasme en de bereidheid van de vrijwilligers om bij te dragen blijft bestaan. Sterker nog: het moet blijven toenemen. Zo is er in maart 2021 een werkgroep 'productontwikkeling Heerhugowaard' gestart. Deze werkgroep heeft een lijst met concrete ideeën en activiteiten samengesteld om te ontwikkelen. Een professionaliseringsslag is echter ook nodig, waarbij de rol van de vrijwilligers behouden blijft.

Zonder financiële bijdrage vanuit de gemeente is de opschaling echter niet mogelijk. Voor de langere-termijnplannen die op de routekaart staan, wordt er een nieuwe subsidieaanvraag gedaan bij gemeente Dijk en Waard.