Bent u eigenaar van een (voormalig) agrarisch gebouw? En heeft dit gebouw één of meerdere asbestdaken? Overweeg dan deze daken voordelig te vervangen door veiliger materiaal en zonnepanelen. Hiervoor is mogelijk subsidie vanuit provincie Noord-Holland of een landelijke regeling beschikbaar. Deze subsidie kan u helpen de vervanging financieel aantrekkelijker te maken. Verschillende regelingen mogen in principe gecombineerd worden, waardoor het voordeel mogelijk flink oploopt.
Provinciale regelingDe provinciale regeling "Asbest eraf, Zonnepanelen erop" betreft een subsidie van € 4,50 per m2 asbest voor daken van minimaal 250 m2. Er geldt een maximum van € 15.000,-, en de regeling loopt nog tot 1 september 2016. Of u in aanmerking komt voor deze regeling kunt u zien op www.asbestvanhetdak.nl.
Landelijke regelingDe landelijke regeling "Verwijderen asbestdaken" is niet alleen bestemd voor (voormalige) agrarische bedrijven maar ook voor particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden. De regeling kent een subsidie van € 4,50 per m2 voor daken van minimaal 35 m2, met een maximum van € 25.000,- per adres. Deze regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit kunt u doen via mijn.rvo.nl.
Gemeente Heerhugowaard en LTO Noord helpen u verderZowel LTO Noord als Gemeente Heerhugowaard vinden het belangrijk om samen met u te bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving. Het saneren van asbest draagt daar óók aan bij. Daarom, mocht u plannen hebben om het asbest op uw dak te vervangen en te voorzien van zonnepanelen dan helpen we u daar graag mee.
VragenVoor nadere vragen kunt u contact opnemen met LTO Noord via info@ltonoord.nl of met gemeente Heerhugowaard via post@heerhugowaard.nl.