HEERHUGOWAARD- MET Welzijn Heerhugowaard is op zoek naar maatjes voor mantelzorgers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dat kan erg tijdrovend en zwaar ‘werk’ zijn en een mantelzorger heeft vaak het gevoel er alleen voor te staan. Ze kunnen af en toe wel wat hulp gebruiken of wat extra vrije tijd om bij te komen. MET biedt uitkomst met vrijwilligers die als Zorgmaatje naast de mantelzorger staan.Maatje zijn, iets voor u?

We zoeken vrijwilligers die als maatje bereid zijn mantelzorgers te ondersteunen. Dit kan al vanaf een minimale inzet van 4 uur per maand. Een kleine moeite met grote impact. Vrijwilligers ontlasten mantelzorgers van de zorgtaak door gezelschap te bieden aan degene die de zorg nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn: samen koffie drinken, een wandelingetje maken, een praatje maken of samen een gezelschapsspel doen. Wanneer er een wens is om er samen op uit te gaan, bijvoorbeeld naar een buurthuis, het bos, de stad, of een hobbyclub, kan dat ook. Bij Zorgmaatjes staan menselijkheid en gelijkwaardigheid centraal en het draait om persoonlijk contact.

Het doel van de maatjes is dat de mantelzorger dankzij de ondersteuning na verloop van tijd weer helemaal zelfstandig en goed verder kan. De periode van ‘maatje zijn’ duurt daarom meestal tussen de 6 en 8 maanden. De vrijwilliger krijgt een training voor de functie, professionele begeleiding door een beroepskracht en een onkostenvergoeding. Naast vrijwilligers kunnen ook mantelzorgers die overbelasting ervaren zich aanmelden. De sociaal werker van MET bekijkt dan samen met u wat wij of een vrijwilliger voor u kunnen betekenen.

Aanmelden kan hier
Heeft u zin in deze uitdaging of heeft u zelf behoefte aan ondersteuning van een vrijwilliger? Neem dan contact op met Joke Voorwinden via joke.voorwinden@methhw.nl of 06 411 304 58.