Tuinders in glastuinbouwgebied Alton bij Heerhugowaard gaan een eigen ondernemersvereniging oprichten. Bedoeling is dat die tot een gebiedsakkoord komt met de provincie Noord-Holland, de gemeente Heerhugowaard, het waterschap, Greenport Noord-Holland Noord en banken over verduurzaming en herstructurering van het gebied, zo meldt Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN).