REGIO - Het ROC Horizon College ontvangt samen met partners een subsidie van twee miljoen euro om het techniekonderwijs te innoveren en te verrijken. De toegekende subsidie is tevens bedoeld om ervoor te zorgen dat er een verdubbeling van het aantal technische studenten wordt gerealiseerd waardoor er meer technisch personeel op de arbeidsmarkt beschikbaar komt. De subsidie wordt ook ingezet voor duurzame inzetbaarheid waardoor technisch personeel langer beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt.

De subsidieaanvraag, genaamd Dudoc XP, heeft het Horizon College aangevraagd met verschillende partners. Dat zijn opleidingsbedrijven ESPEQ, InstallatieWerk Noord-Holland, Tetrix en SPG. Ook hogeschool Inholland, acht vmbo’s, twaalf technische bedrijven, SBB, de provincie Noord-Holland en de gemeente Heerhugowaard maken deel uit van het samenwerkingsverband. Het ministerie van OCW heeft de twee miljoen euro beschikbaar gesteld uit het budget van het Regionaal Investeringsfonds mbo, met als doel mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Leerwerkplein in Heerhugowaard
Met de subsidie die beschikbaar komt kan het Horizon College en zijn partners concrete activiteiten en plannen realiseren. Zo komt er in Heerhugowaard een leerwerkplein op de huidige techniekcampus aan de W.M. Dudokweg. Dit wordt een innovatieve bouwplaats die nooit af is, waar studenten van verschillende techniekopleidingen met elkaar gaan samenwerken. Andere initiatieven die onder meer met de subsidie worden opgezet zijn het gezamenlijk organiseren van de werving van nieuwe techniekstudenten, het verzorgen van gastlessen en docentenstages. Ook wordt het vmbo ontzorgd, bijvoorbeeld doordat opleidingsbedrijven technieklessen verzorgen op het vmbo.

Impuls voor techniekonderwijs
Het Horizon College biedt techniekopleidingen aan in Hoorn en Heerhugowaard. Na de zomervakantie wordt de locatie Alkmaar daar aan toegevoegd. Wim Nijenhuis, directeur van de sector Techniek is zeer verheugd met de toegekende subsidie: ‘Hiermee kunnen wij het techniekonderwijs een enorme impuls geven waardoor opleidingen worden verrijkt en we er voor kunnen zorgen dat er meer en nog beter opgeleid personeel beschikbaar komt op de arbeidsmarkt. En dat is hard nodig omdat het bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleid technisch personeel.’