HEERHUGOWAARD - Nog 2 maanden en dan is het zover, dan vindt in het weekeinde van 6 en 7 oktober in Heerhugowaard de 2e SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding plaats. Inmiddels hebben 426 lopers verdeeld over 23 teams zich voor dit evenement ingeschreven (stand 04-08-2018) maar er kunnen er nog veel meer bij. Doel van de SamenLoop is om geld op te halen voor kankeronderzoek en zo de dag mogelijk te maken dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

De SamenLoop voor Hoop wordt gehouden in het Rosariumpark achter “de Bolle Buik” aan de Dreef 8 in Heerhugowaard.

Tijdens dit wandelevenement zullen lopers van de teams in estafettevorm gedurende 24 uur wandelen over een parcours rond het rosariumpark als symbool voor de strijd tegen kanker welke ook 24 uur per dag doorgaat. Zij worden daarbij ondersteund door hun team die op het middenterrein een kraam hebben waar zij het etmaal rond spullen mogen verkopen en actie kunnen voeren om zo geld op te halen voor hun team. Er is echter ook ruimte voor individuele lopers om enkele uren van het evenement mee te lopen.

Voorafgaand aan het evenement kunnen de lopers ook al in actie komen door bijvoorbeeld het verkopen van de door de organisatie beschikbaar gestelde wenslichten die ter nagedachtenis gedurende de avond en nacht zullen branden langs het parcours, of door andere vormen van sponsoring of acties. Inmiddels hebben de reeds aangemelde teams met hun al gehouden acties en inschrijfgeld al een bedrag ad € 18487,86 (stand 04-08-2018) opgebracht. De organisatie is hier bijzonder blij mee mede gezien het feit dat bij de eerste SamenLoop die in 2015 werd gehouden rond deze tijd er net € 10000,00 op de rekening stond. De uiteindelijke netto opbrengst van de SamenLoop in 2015 kwam uit op €100671,49.

Op het middenterrein staan naast de kramen van de teams die voor een gezellige braderiesfeer zorgen nog diverse horecastands en een grote feesttent waarin de Horeca zit en een aantal biertafels staan. De lopers gaan dwars door deze tent heen en kunnen zo ook iets meenemen van het amusementsprogramma dat zich daar en op het naastgelegen podium gedurende de hele dag zal plaatsvinden. Voor dit programma hebben zich al diverse lokaal bekende artiesten en bands belangeloos aangeboden om te komen optreden en op het podium zal tevens een grote veiling en de trekking van de door een team georganiseerde loting worden gehouden.

Iedere SamenLoop kent een aantal hoogtepunten:
- Zaterdagmiddag rond 14:00 uur is de openingsceremonie waarbij Loco Burgemeester en wethouder Gido Oude Kotte de openingshandelingen voor zijn rekening zal nemen en exact om 14:00 de Loop zal starten met een feestelijke openingsronde.
- Om 22:30 vindt de emotionele Kaarsenceremonie plaats waarbij stil wordt gestaan bij iedereen die de ziekte niet heeft overleefd, hierbij zal het licht van de “Hoop” wand worden ontstoken
- Zondagmorgen om 11:00 is de aftrap van de K.I.D.S.Loop (Kinderen In De Strijd tegen kanker) Hierbij lopen de van te voren aangemelde kinderen 24 minuten mee met de andere lopers.De Kinderen kunnen zich hiervoor laten sponsoren.
- Om 14:00 uur zal met een feestelijke laatste ronde de SamenLoop worden afgesloten en zullen de voorlopige opbrengst van de SamenLoop en K.I.D.S.Loop worden bekend gemaakt en zal aan vertegenwoordigers van KWF en ’t Praethuys de cheque worden overhandigd.

Uiteraard hoopt de organisatie de opbrengt van 2015 te overtreffen en roept daarom iedereen die iets met kanker heeft (en wie is dat tegenwoordig niet )op om zich ook als loper (al dan niet in een team) aan te melden via de website www.samenloopheerhugowaard.nl .

Jij loopt toch ook mee!!.