NOORD-HOLLAND - Varen in de provincie Noord-Holland draait om genieten, maar ook om vlot doorvaren. Dat kan met een digitale vaargids. Naast persoonlijke routeinformatie en handige vaarinformatie is het mogelijk om automatische openingsverzoeken te sturen naar meer dan 50 aangesloten bruggen in Noord-Holland. De provincie stimuleert hiermee het in konvooi varen. Daardoor hoeft de brug minder vaak open en dat zorgt voor een betere doorstroming op weg én water. De provincie Noord-Holland roept (recreatie)schippers dan ook op om gebruik te maken van een digitale vaargids!

Betere doorstroming op weg én water

Door het invoeren van de gewenste bestemming in een van de digitale vaargidsen krijgt de schipper een persoonlijk routeadvies. Dat is niet alleen handig bij werkzaamheden of storingen aan een brug, het biedt daarnaast de mogelijkheid om automatische openingsverzoeken in te dienen voor de bruggen. Dankzij deze functie in de digitale vaargidsen weet de brugbedienaar dat de schipper eraan komt. Samen met de informatie over de drukte op de weg, het openbaar vervoer en de nood-en hulpdiensten kan de brugbedienaar het beste bedientijdstip bepalen. Hoe meer schippers een vaargids gebruiken, hoe meer rekening met de (recreatie)schippers gehouden kan worden. Met de digitale vaargidsen stimuleert de provincie konvooivaren, waarbij een grote groep schippers in één keer de brug passeert. Varen op de Blauwe Golf noemen we dat, net zoals de Groene Golf op de weg, maar dan op het water. Zo hoeven niet alleen schippers minder vaak te wachten bij een brug, minder brugopeningen is ook gunstig voor het wegverkeer.

Gebruik een digitale vaargids

Download een van de digitale vaargidsen (Waterkaarten Nederland, Waterkaart Live, WinGPS 5 of NavKid waterkaart). Op basis van de locatie, de vaarroute en snelheid wordt de verwachte aankomsttijd bij een brug of sluis berekend. Deze verwachte aankomsttijd wordt via het brugmanagementsysteem doorgegeven aan de brugwachter. Zo kan de brugwachter zien hoeveel schepen eraan komen en het beste tijdstip voor een brugopening bepalen.

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland

De provincie investeert volop in Smart Mobility-maatregelen. Met de automatische openingsverzoeken in digitale vaargidsen vergroot de provincie het zicht op de scheepvaart. Met deze innovatieve oplossing hoeft het weg- en vaarwegverkeer minder lang te wachten voor een open brug. Dat scheelt tijd, geld (brandstof) en is beter voor het milieu en de bereikbaarheid.

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over het varen op de Blauwe Golf met een digitale vaargids is te vinden op www.noord-holland.nl/blauwegolf. Kijk voor alle brugopeningstijden op www.vaarweginformatie.nl.