HEERHUGOWAARD - Of het nu gaat om de jaarlijkse Nieuwjaarsduik of een straat- speeldag voor kinderen: je hebt er een evenementenvergunning voor nodig die moet worden aangevraagd bij de gemeente. ‘En daarin hebben we het u niet altijd makkelijk gemaakt’, zei wethouder John Does op 11 oktober tegen organisatoren van evenementen.Maar daarin komt verandering.De wethouder deed ter plekke zelf een vergunningsaanvraag voor een popconcertje in Heerhugowaard. En dat deed hij met een nieuwe, digitale aanvraagprocedure. ‘Ik doe dit voor het eerst, maar dit valt me alles mee.’

Samen gemaakt
De organisatoren in de zaal hebben er vaker mee te maken gehad. En ook zij vinden de nieuwe procedure een stuk eenvoudiger. Dat was ook een compliment naar henzelf, want een aantal van hen heeft eraan meegewerkt.Na regelmatige klachten over de‘aanvraagprocedure oude stijl’ is de gemeente eind vorig jaar met organisatoren van evenementen (groot en klein) om tafel gaan zitten: om te kijken waar de pijn zat en om te werken aan verbeteringen. ‘Dat is heel goed gegaan, zeiden een aantal organisatoren die hebben meegedacht over de nieuwe procedure.

Evenementenwegwijzer
Een belangrijke verbetering is het begin van de aanvraag. Met de beantwoording van een paar vragen in de Evenementenwijzer wordt duidelijk wat voor evenement er georganiseerd gaat worden en wordt je doorverwezen naar de aanvraagprocedure die bij dat evenement hoort. Dan krijg je ook meteen te zien welke moeten worden bijgevoegd: een situatieschets, een veiligheidsplan, milieucertificaten,een verkeersplan. Hoe groter het evenement, hoe meer informatie moet worden bijgevoegd. En, ook niet onbelangrijk, voor een jaarlijks terugkerend evenement hoeven niet steeds weer alle bijlagen te worden bijgevoegd. Die zijn immers al digitaal afgegeven bij de gemeente.

Geluidsmetingen
Organisatoren van evenementen met geluidsinstallaties moeten zich houden aan geluidsnormen die in de verleende vergunning staan. Ze moeten dat sinds een paar jaar zelf meten en die apparatuur kost geld. Waren er toch klachten over het (te harde) geluid dan ontstond er vaak discussie. De gemeente komt de organisatoren tegemoet. De gemeente plaatst bij een aantal evenementen geluidssensoren die gedurende het hele evenement het aantal decibellen weergeven. Bij klachten, tijdens of na het evenement, geven de registraties uitkomst over de vraag of de klacht terecht was of niet.

‘Ook deze nieuwe procedure kan wellicht verbeterd worden’, zei wethouder Does. ‘Ik nodig u graag uit met ons mee te blijven denken over verbeteringen. We organiseren vanaf nu in ieder geval een keer per jaar een bijeenkomst om terug te kijken op de gang van zaken van het afgelopen jaar. Ik wens iedereen in Heerhugowaard veel feestelijke en veilige evenementen.’