De provincie voert van woensdag 20 tot en met vrijdag 29 augustus 2014 werkzaamheden uit op de Westtangent in Heerhugowaard ter hoogte van het nieuwe knooppunt N242 (Westerweg)-Westtangent. Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden.

Asfalteringswerkzaamheden


Van 20 tot en met 27 augustus vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op de westelijke rijbaan van de Westtangent, vanuit Heerhugowaard in de richting van de N242 (Westerweg). Verkeer wordt na de kruising met de Abe Bonnemaweg via de middenberm over de oostelijke rijbaan geleid. Verkeer in beide richtingen heeft daardoor één rijstrook in plaats van twee rijstroken beschikbaar.


De westelijke rijbaan wordt voorzien van geluidsreducerend asfalt. Dit vermindert geluidhinder in de omgeving. Op de oostelijke rijbaan is al eerder geluidsreducerend asfalt aangebracht.Verwijderen doorsteek middenberm


Op donderdag 28 en vrijdag 29 augustus wordt de doorsteek in de middenberm van de Westtangent verwijderd. Deze doorsteek werd gebruikt om verkeer op de Westtangent over één rijbaan te leiden. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt verkeer vanuit Heerhugowaard richting de N242 (Westerweg) voor de kruising met de Abe Bonnemaweg over één rijstrook geleid.


De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.Meer informatie


Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis). De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/Alkmaar.nl (N242 Westtangent) en Twitter (@N242_Uitvoering).
 
De werkzaamheden aan het knooppunt N242 (Westerweg)-Westtangent zijn onderdeel van de herinrichting van en groot onderhoud aan de N242. De provincie heeft hiermee als doel de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te vergroten.