LANGEDIJK - De provincie Noord-Holland is ongeveer op de helft met de werkzaamheden aan de oevers van het Kraspolderkanaal - Langedijkervaart. Een rij knotwilgen kon worden gered en de steigers en woonschepen – die tijdens het werk moesten worden verplaatst - liggen weer op hun plek.


Aannemer J.P. Schilder/Heuvelman Ibis voert de werkzaamheden uit.

Knotwilgen behouden
Langs de Prins Henrikkade in Langedijk staat een rij beeldbepalende knotwilgen - erg dicht aan de oever. Door om de bomen en de wortels heen te werken, konden de bomen worden gespaard. Hiervoor is de oever naar voren geplaatst. Zonder de werkzaamheden zou de kant nog verder afbrokkelen, waardoor de bomen het in de toekomst niet zouden gaan redden.

Bootsteigers tijdelijk verplaatst
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moesten steigers van booteigenaren tijdelijk worden verwijderd. Sommige steigers waren te oud om te verplaatsen. De aannemer heeft daarvoor in de plaats nieuwe exemplaren geplaatst. De steigers zijn inmiddels weer terug én in gebruik.

Woonschepen
Er wordt zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt, zodat het verkeer niet gestremd hoeft te worden en omwonenden zo min mogelijk overlast ondervinden. Voor mensen die óp het water wonen, betekent dat helaas wel extra overlast. De woonschepen langs de Korte Schermerdijk hebben daarom tijdelijk elders gelegen, maar zijn inmiddels weer terug op de oude plek. Op dit moment wordt er alleen nog gewerkt aan de kabels en leidingen.

Laatste werkzaamheden
De aannemer werkt nu aan de laatste 1,5 km oeverherstel en eind juli wordt een aantal sportvisplekken aangelegd. In augustus 2020 zijn de werkzaamheden buiten afgerond.

Project Kraspolderkanaal – Langedijkervaart
De huidige beschoeiing is op een aantal plaatsen aan vervanging toe. In totaal wordt 3,8 km aan nieuwe oeverconstructies geplaatst. Het gaat om nieuwe stalen damwanden, die de oever weer 30 jaar beschermen tegen afbrokkelen en wegspoelen. De damwanden komen zoveel mogelijk ónder het water, zodat (water)zoogdieren en vogels het kanaal in en uit kunnen.