Hoogste status Keurmerk Veilig Ondernemen


 Winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard is het eerste winkelcentrum in de kop van Noord-Holland met vijf sterren van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit is het resultaat van ruim tien jaar samenwerking tussen ondernemers, gemeente Heerhugowaard, eigenaar Klépierre, Trigion beveiliging, politie, brandweer en het CCV (het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid).

 Alle partijen kwamen dinsdag 23 juni samen in Heerhugowaard voor de uitreiking van de vijfde ster. Monique Stam-De Nijs, wethouder in Heerhugowaard, nam deze in ontvangst.

In 2005 kreeg Middenwaard haar eerste ster. Hierna vond om de twee jaar een hercertificering plaats en ontving Middenwaard telkens een extra ster. De aandacht voor de veiligheid binnen het winkelcentrum pakt positief uit: er is een afname van winkelcriminaliteit, vernieling en graffiti. De overlast nam af en ook het aantal brandonveilige situaties is sterk teruggedrongen.

 

De resultaten van een recent gehouden enquête onder ondernemers vormen de basis voor nieuwe maatregelen die de werkgroep KVO Winkelcentrum Middenwaard de komende jaren wil gaan uitvoeren. “Er is de afgelopen jaren gezamenlijk veel gerealiseerd om de veiligheid en het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in en rond het winkelcentrum te verbeteren", aldus de voorzitter van het KVO en winkelmanager bij Albert Heijn XL Eric van Komen. "Maar dat mag geen momentopname zijn. Er is voortdurend aandacht voor veiligheid en een schone en goed onderhouden omgeving. Daar blijven we voor zorgen door in KVO-verband samen te blijven werken."