NOORD-HOLLAND - Op 11 augustus is Stichting De Zeezenders van Vroeger opgericht. Volgens initiatiefnemer en voorzitter Robert Janse uit Heerhugowaard wil de stichting bijdragen aan het voortbestaan en voortzetten van het culturele erfgoed van de zeezenders van vroeger.Informatie, foto's en geluidsmateriaal worden verzameld en gedeeld via internet. Men wil radioprogramma's maken, interviews houden en evenementen organiseren. Aan mensen die weinig kans hebben op de arbeidsmarkt worden activiteiten aangeboden. Tevens is het de bedoeling om mensen die vereenzamen te betrekken bij de stichting, zodat ook zij zich thuis en gehoord voelen. Met (voormalige) partijen wordt de verbinding gezocht om alle plannen te realiseren. "We doen het samen!" aldus Janse. Gezien de ruim 8000 bemanningsleden op Facebook is daar zeker interesse voor.

Meer informatie is te vinden op www.zeezendersvanvroeger.nl