Met nog 5 maanden te gaan loopt de inschrijving voor de nieuwe SamenLoop voor Hoop welke op 6 en 7 oktober in het Rosarium Park achter “de Bolle Buik” wordt gehouden als een trein.

Na de zeer succesvolle Kick Off van 11 maart jl. hebben zich weer een groot aantal teams en teamleden ingeschreven, de teller staat inmiddels op 22 teams. Aan de vorige editie die in 2015 werd gehouden deden uiteindelijk 43 teams mee maar waren er einde juli van dat jaar nog maar 9 teams daadwerkelijk aangemeld.

Ook het geld dat de nu ingeschreven teams inmiddels met hun acties hebben opgebracht is naar volle tevredenheid van de organisatie op dit moment (02-05- 2018) bedraagt de stand € 8253,08. Team 3: P&K Ultimate van teamcaptain Cora Verboom gaat hierbij aan de leiding met een opbrengst van € 2068,55. In 2015 bracht de SamenLoop in totaal € 100671,49 op. De opbrengst van de SamenLoop komt ten goede aan onderzoek naar Kanker en wordt door de organisatie overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Daarnaast krijgt inloophuis “’t Praethuys” uit Alkmaar 10 % (met een maximum van € 10000,00) van de netto opbrengst.

Onderstaand een overzicht van de Team en een overzicht van hun acties en activiteiten:
Team 1: Dreamteam: Dit team onder leiding van Teamcaptain Peter Stam is ook zeer actief voor de Roparun en het bevrijdingsvuur, zij hebben als actie de gedenkketting. Www.gedenkketting.nl

Team 2: Klavertje 4: Teamcaptain Michael Wassenaar en zijn teamleden zijn druk bezig met de verkoop van gehaakte klavertjes 4 ter nagedachtenis aan iemand die strijdt of is overleden aan kanker en daarnaast hebben zij Vonnes Creaties als belangrijke sponsor.

Team3: P&K Ultimate: Een team dat momenteel dus aan de leiding gaat in de geldstand mede door hun acties op rommelmarkten en door een mooie bijdrage van hun sponsor. In hun team bevindt zich ook Ankie Ansing zelf een overlever van Kanker welke op dit moment als enigste 24uurs loper is aangemeld en ook actief meedoet als commissielid voor de eregasten in de organisatie.

Team 5: De Noordjes: Een team rondom de Fam. Noordeloos. Tijdens de Koningsmarkt is door de kinderen Luuk en Djim Noordeloos de opbrengst geschonken aan de SamenLoop en daarnaast is dit team zeer actief in het werven van sponsors.

Team 6: Team Mo: op 24 juni houdt dit team een familie fietstocht ter nagedachtenis aan de naamgever van het team Monique Snijders-Louwe. De opbrengst van deze fietstocht komt geheel ten goede aan de SamenLoop, voor informatie en inschrijving fietstocht.monique@gmail.com. Teamcaptain Sandra Braan laat zich tijdens de 4 daagse van Nijmegen sponsoren. Dit is het grootste team tot nog toe 3 teamcaptains en 33 teamleden.

Team 7: Leef: Team met als teamcaptains Linda Ravenstein en Miriam Groenveld. Dit team heeft zich vooral toegelegd op het vinden van donateurs en verkoop van wenslichten.

Team 8: De Oude Boomgaard: Teamcaptain Hennie van Tol welke zelf ook actief is in de organisatie is met haar inmiddels 21 teamleden nog volop bezig om te kijken op wat voor manier zij geld willen gaan binnen halen.

Team 9: Bakker: Teamcaptain Marga Visser.

Team 10 Horizon Transport: Teamcaptain Renske Smeets.

Team 11 (teamnaam volgt nog): Teamcaptain Angela de Jong.

Team 12: Touch Of Pink: een gezellig en op dit moment volledig uit vrouwen bestaand team onder leiding van Claudia Munter en Dijmpna de Boer welke vooral zeer actief zijn met de verkoop van wenslichten en Armbanden.

Team 13: Walk Together: Dit team is nog volop in ontwikkeling.

Team 14: Samen Door: Team onder leiding van Karina Koorn vooral haar dochter Sara is al zeer actief geweest met het zich laten sponsoren voor de KIDSLoop, de verkoop van wenslichten, armbanden en het ophalen van statiegeldflessen.

Team 15: We Lopen net: Dit team heeft al meegedaan aan een tennistoernooi (zie foto) Teamcaptain Els Winkelaar is ook actief in als commissielid in de organisatie.

Team 16: Zonnestraal: Teamcaptain Rosita Hylkema (dit team is nog volop in ontwikkeling).

Team 17: Team Milou: Teamcaptain Hellen Smit-de Door, deden ook in 2015 mee en verkochten in dat jaar de meeste wenslichten.

Team 18: Raad van Heerhugowaard: Team van raadsleden en medewerkers van het Gemeentehuis in Heerhugowaard onder leiding van Mirjam Rijswijk-Swaalf.

Team 19: Dorien Broekhuijsen: Dit team is nog volop in ontwikkeling.

Team 20: SLVH Hollands Kroon: Dit team organiseert in Hollands Kroon zelf voor de 2 e keer een SamenLoop voor Hoop. Teamcaptain is Ton Hoogeveen.

Team 21: (teamnaam volgt nog): Teamcaptain Nikki Bakker.

Team 22: Allemachtig KRACHTIG: Team rondom Teamcaptain Evelien Plak-Bruijn en op dit moment bestaande uit 12 leden.

Op 25 mei a.s. wordt door de organisatie de eerste van 3 geplande teamcaptain avonden gehouden.

Op de site www.samenloopheerhugowaard.nl kan onder het tabblad teams de acties en donaties van de verschillend teams worden bekeken en tevens kunnen geïnteresseerden zich aanmelden of informatie krijgen over de Samenloop.