HEERHUGOWAARD – Sportpark ‘De Vork’ is een bolwerk van sportverenigingen. Één daarvan is Mixed Hockey Club Heerhugowaard. Na een onrustige periode en bestuurlijke desorganisatie nam Frank Cappelle plaats als voorzitter. Nu drie jaar later zijn er grote stappen gezet, is de club in een rustig vaarwater belandt, en is het vizier gericht op de toekomst.

Drie jaar geleden maakte MHC Heerhugowaard een bewogen periode mee. “Met name de eerste twee algemene ledenvergaderingen werden wij als nieuw bestuur flink aan de tand gevoeld. Wij begonnen met niets en hebben vanaf daar onze eigen weg moeten bewandelen” blikt Frank Cappelle terug. Destijds was hij begonnen als voorzitter van de sponsorcommissie, inmiddels voor het derde jaar algemeen voorzitter. “We hebben een trainer aangenomen voor heren 1 en waren niet tevreden over hoe het beleid vanuit het bestuur in de club werd voortgezet. Wij dachten het zelf wel als een klein bestuur op te kunnen pakken maar dat viel vies tegen. Daarnaast hebben we gezocht naar een hockey technische commissaris en deze uiteindelijk gevonden. Inmiddels zitten we weer op zeven bestuursleden.” vervolgt Cappelle, die zelf uit het waterpolo komt. “Geen van bestuursleden waarmee we gestart zijn komt oorspronkelijk uit het hockey. De dochter van het bestuurslid algemene zaken hockeyde, inmiddels hockeyt het hele gezin behalve hijzelf en zijn vrouw” lacht de voorzitter.

Nieuw beleid
Onder het nieuwe bestuur zijn in de afgelopen drie jaar de nodige veranderingen doorgevoerd. Onder meer het beleid richting de jeugd werd aangepast. “We hebben doorgevoerd dat we in plaats van op leeftijd selecteren en doorzetten, nu complete teams over te zetten” aldus Cappelle. “Als een speler/speelster hier problemen mee heeft, bijvoorbeeld omdat ze het niveau niet aankunnen, zij/hij liever bij zijn vrienden wil blijven, kan zij/hij beslissen terug te gaan”. Waar de selecties voorheen werden gevormd na één meting, heeft de Heerhugowaardse hockeyvereniging een nieuwe weg ingeslagen. “Iedereen kon komen en was vreselijk zenuwachtig. Dat vinden wij gewoon niet correct, aangezien één selectiedag een momentopname is. We willen spelers het hele jaar kunnen volgen en hun voortgang kunnen meten. Daar hebben we een individueel systeem voor, dat aangevuld kan worden met informatie van de coach, de trainer en eventuele begeleiders” vertelt de voorzitter, die vervolgt, “zo krijg je al van drie mensen een cijfer voor één persoon. En dat wordt op drie momenten per jaar gedaan waardoor je de progressie kan bijhouden. Die gegevens samen met een mogelijke selectietraining tijdens een training van een selectieteam wordt als leidraad gehouden voor de selectiemethode. Bij één selectietraining kan iemand net slecht geslapen hebben, of bevangen worden door de zenuwen. Dit proberen we te ondervangen”.

Groei
De voorzitter ziet de vereniging nog aardig groeien. Dat buurvereniging KV Apollo eigen velden krijgt, en MHC het tweede hockeyveld volledig voor zichzelf krijgt, is een belangrijke stap. Toch kan de club in de toekomst ook aan twee velden nog weleens tekort hebben. “We groeien nog steeds. Vanaf 2020 zijn we weer in onderhandeling voor een derde veld. Dan groeien we dusdanig door, ook vanuit de onderzijde van de club, dat we groot genoeg zijn voor een derde veld” aldus Cappelle”.

Zoals gebruikelijk in het hockey, is bij de Heerhugowaardse MHC de damestak groter dan de herentak. Cappelle: “We hebben heel lang een Heren 1 gehad, en geen Dames 1 terwijl zeventig à tachtig procent van de spelers dames zijn. Als alles naar boven beweegt houden we over een paar jaar ruim twee eerste damesteams over”.

Warming-up
Om over enkele jaren op een hoger niveau te kunnen spelen met de eerste teams, is onder andere de warming-up anders aangepakt. “We richten ons op meer hockey specifieke oefeningen, dat is dus een warming up met stick en bal”. Hierdoor loopt onze jeugd meer in lijn met leeftijdsgenoten, iets waar we in de toekomst van kunnen profiteren bij de hoofdmacht” besluit Frank Cappelle.