Dit najaar wordt er vanaf maandag 8 september (week 37) tot aan de herfstvakantie voor de derde keer door Sportservice Heerhugowaard pauzesport georganiseerd op het Voortgezet Onderwijs. Op het Johannes Bosco 1 en 2, het Huygens College 2, het Clusius College, Han Fortmann en Focus wordt er in de grote pauze met leerlingen gesport waarna ze met hernieuwde energie hun schooldag kunnen vervolgen.

Sportservice Heerhugowaard wil hiermee jongeren stimuleren om meer te bewegen. Door het aan te bieden in de grote pauze op het schoolplein is het voor jongeren heel laagdrempelig om mee te doen.

Er gaat onder andere met leerlingen gevoetbald, getennist en trefbal gespeeld worden maar ook is er de mogelijkheid om touw te springen, te jongleren of op stelten te lopen.
Op elke deelnemende school is Sportservice Heerhugowaard minstens 1 keer in de week te vinden. Er wordt naar gestreefd dat leerlingen uiteindelijk zelfstandig in de pauze kunnen sporten en tegen een onderpand sportmateriaal uit een beweegkist kunnen lenen. Op het Johannes Bosco 2 is het inmiddels gebruikelijk dat de leerlingen elke dag in de pauzes een bal kunnen lenen om mee te spelen, hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt! Sporten op school moet op deze manier iedere dag mogelijk zijn.

 

Sportservice Heerhugowaard stimuleert de jeugd van Heerhugowaard om minimaal 1 uur per dag te bewegen.