College Langedijk dient opnieuw zienswijze in over plan Stationsweg Heerhugowaard

Door Redactie op Woensdag 8 augustus 2018, 14:18 uur  Gemeente  langedijk, stationsgebied, zienswijzeBron: Gemeente LangedijkLANGEDIJK - Het college van Langedijk dient opnieuw een zienswijze in over het bouwplan Stationsweg 114 in Heerhugowaard. Hierin wordt het standpunt van Langedijk met nadruk naar voren wordt gebracht. De gemeente Heerhugowaard wil aan de Stationsweg een gebouw neerzetten met een hoogte van 15 tot [...]

Lees meer


HEERHUGOWAARD - Het college maakt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder bekend dat zij het voornemen heeft een hogere waarde vast te stellen van 54 dB voor het wegverkeerslawaai voor de bouw van 78 appartementen op de locatie J. Duikerweg 16 t/m 170. Het [...]

Lees meer