Vanaf 1 februari 2016 gaat Cool actief eenzame ouderen betrekken en uitnodigen voor een bezoek aan Route 65, dé culturele route voor de 65-plusser in Heerhugowaard. Een speciaal opgezet ‘Route-team’ bestaande uit professionals en vrijwilligers, zal eenzame ouderen in Heerhugowaard begeleiden in hun bezoek aan de culturele activiteiten van Route 65.

Route 65
Onder de naam Route 65 organiseert Cool kunst en cultuur meerdere keren per jaar een maand lang een ‘culturele route’ voor 65-plussers uit Heerhugowaard en omgeving. Route 65 brengt het publiek met voorstellingen, workshops, lezingen en andere activiteiten langs verschillende landen. Eerder vonden Route 65 Frankrijk, Route 65 Italië en andere routes plaats. Route 65 is zeer succesvol; iedere route trekt zo’n 900 deelnemers per keer. In februari 2016 staat het land Indonesië centraal met activiteiten als een workshop Batik art, de lezing Gordel van smaragd, de film Oeroeg en de voorstelling Buigen voor Oranje. Het volledige programma van Route 65 Indonesië is te vinden op www.coolkunstencultuur.nl.

Route team
Eenzaamheid onder ouderen is een landelijk probleem. Van de 2,9 miljoen 65-plussers, voelen bijna 900.000 zich eenzaam. Deze groep van kwetsbare 65-plussers neemt toe tot 1 miljoen in 2025 (BRON: SCP).
Ook in Heerhugowaard bestaat eenzaamheid onder ouderen. Met Route 65 PLUS wil Cool een bijdrage leveren aan het tegengaan van de eenzaamheid. De leden van het Route-team zoeken actief contact met eenzame ouderen, vertellen over het programma en begeleiden hen bij een bezoek aan Route 65 in Cool. Voor én na de activiteiten is er gelegenheid om andere route-bezoekers te ontmoeten. Ook na afloop van het bezoek onderhoudt het Route-team contact met de ouderen door middel van een nieuwsbrief en nageniet-bijeenkomsten. Cool werkt voor Route 65 PLUS samen met welzijns- en zorgorganisaties uit Heerhugowaard.

Oproep
Bent u zelf alleen en wilt u graag deelnemen aan Route 65, maar het liefste onder begeleiding of samen met iemand anders? Meldt u dan aan via route65plus@coolkunstencultuur.nl of telefonisch 072-534 76 62.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger van het Route-team, dan kan dat ook via route65plus@coolkunstencultuur.nl.

Oranjefonds
Het Oranjefonds waardeert het initiatief van Cool om het succesvolle Route 65 toegankelijk te maken voor alle ouderen en ondersteunt het programma Route 65 met een financiele bijdrage voor de organisatie in 2016 en 2017.