HEERHUGOWAARD - Vanaf 2 februari is in het gemeentehuis de expositie ‘Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later' te zien. Die neemt bezoekers mee naar de energieopwekking van vroeger (turf en hout), nu (gas en olie) en in de toekomst (duurzame energie). Ook is er aandacht voor de ruimtelijke gevolgen door de jaren heen.

In een drietal lezingen is er aandacht voor energie en de opwekking ervan. ‘Energie in het verleden' gaat over de energievoorziening in het verleden en in Heerhugowaard (8 februari) ‘Landschap en stedelijke kwaliteit' (14 februari) gaat over de invloed van de energietransitie op de landschappelijke kwaliteiten en hoe deze behouden en verbeterd kunnen worden . ‘De Groene Stad' (20 februari) gaat over hoe we Heerhugowaard groen kunnen houden ondanks stedelijke druk van nieuwbouwprojecten.
Alle lezingen worden gehouden in de bibliotheek en duren van 20.00-22.00 uur. Toegang is gratis, aanmelden bij de bibliotheek, tel.072-5764800

Energietransitie

Het gaat er echt van komen: andere bronnen om te voorzien in onze energiebehoefte. Oftewel energietransitie. Dat heeft nogal wat gevolgen voor ons dagelijks leven. Sommige mensen wonen al in huizen die geen gasaansluiting meer hebben. Dat zullen er ook in Heerhugowaard steeds meer worden. In De Draai worden al de eerste gasloze nieuwbouwwoningen gebouwd. En veel meer mensen hebben al zonnepanelen op het dak van hun huis.
Maar ook onze omgeving gaat veranderen. Onze elektriciteitsvoorziening is nu nauwelijks zichtbaar, maar velden met zonnepanelen en windmolens zullen het landschap een ander aanzicht geven. Dat zijn keuzes, want energie uit bijvoorbeeld aardwarmte heeft nauwelijks ruimtelijke gevolgen.
Die energietransitie komt er niet voor niets. Niet alleen raken fossiele brandstoffen uitgeput, ze zijn ook verantwoordelijk voor de klimaatverandering.

Slotdebat energietransitie

Ergens in maart wordt een slotdebat gehouden over duurzame energie er in de toekomst uit kan zien. Sprekers zijn Diederik Samsom (adviseur energie), Pierre Sponselee (directie Woonwaard) en Monique Stam (wethouder Duurzaamheid). Er is ruimte voor discussie in en met de zaal.
De datum wordt nog bekend gemaakt.