ALKMAAR – Donderdagavond is bekend geworden dat op 28, 29 en 30 april Podium Victorie de deuren zal openen voor 100 bezoekers in het kader van een landelijke pilot omtrent het gebruik van sneltesten binnen de culturele sector. Dit is een initiatief van de taskforce culturele en creatieve sector, in samenwerking met het ministerie van OCW en VWS en de Stichting Open Nederland.


Plan heropening culturele sector
In de maand april wordt binnen de culturele sector op kleine schaal geëxperimenteerd met het organiseren van evenementen met behulp van sneltesten. Deze experimenten vallen niet onder de Fieldlab evenementen, maar zijn een initiatief van taskforce culturele en creatieve sector, in samenwerking met het ministerie van OCW en VWS en de Stichting Open Nederland. Het doel is om culturele instellingen meer ruimte te bieden voor het ontvangen van publiek.

Podium Victorie is gekozen tot een van de landelijke locaties voor deze pilot. Op 28, 29 en 30 april vinden er 3 concerten plaats, waarbij de zaal wordt ingedeeld met ruim opgestelde duo zitplaatsen. Details worden op dit moment nog uitgewerkt. Het programma zal op korte termijn bekend worden gemaakt.

Veilig naar Victorie
Het afgelopen jaar is er alles aan gedaan om een bezoek aan Podium Victorie veilig te maken. Vorig jaar juni mocht het podium 30 mensen ontvangen, gevolgd door respectievelijk 60 en 100 man publiek. Looproutes, ruime zaalindeling, ventilatie, tijdsloten, zorgvuldige communicatie en aangepast sanitair. Het podium is er wederom klaar voor om in veilige setting bezoek te ontvangen.

Meer informatie m.b.t. programma, prijzen en sneltesten zal op korte termijn gecommuniceerd worden via de website, nieuwsbrief en social media kanalen.