Memento Mori - De Laatste Eer LangedijkWat is de vereniging? In het begin van de twintigste eeuw zijn veel uitvaartverenigingen ontstaan. Dit kwam voort uit de gedachte van goed nabuurschap, zodat voor ieder lid tegen zo laag mogelijke kosten een waardige uitvaart kon worden verzorgd. Deze gedachte is nog steeds het uitgangspunt van de vereniging. Memento Mori/De Laatste Eer is ontstaan door het samengaan van De Laatste Eer uit Broek op Langedijk, Uitvaartvereniging Zuid-Scharwoude en Memento Mori uit Sint Pancras. Memento Mori/De Laatste Eer is een uitvaartvereniging zonder winstoogmerk. Zij laat uw uitvaart of crematie op deskundige wijze verzorgen. Twee uitvaartverzorgsters zijn dag en nacht beschikbaar om de nabestaanden direct behulpzaam te zijn en hen in alles bij te staan. Zij geven daarbij alle ruimte om op een zo persoonlijk mogelijke wijze naar eigen wensen afscheid te kunnen nemen van de overledene.Zowel leden als niet-leden kunnen gebruik maken van hun diensten. Wat verzorgt de vereniging?Eén van de twee uitvaartverzorgsters verzorgt in goed overleg met de nabestaanden de uitvaart. Zij verzorgt de overledene, bestelt de kist en regelt waar de overledene wordt opgebaard.De uitvaartverzorgster regelt ook andere zaken waar u niet direct aan denkt bij het overlijden van uw naaste, zoals de aangifte bij het gemeentehuis, advertenties in dagbladen, de kaarten, het condoléancebezoek, de bloemen, de kerk, het bestellen van de koffietafel, het transport, de volgauto’s, de begrafenis of crematie en alles wat verder nodig is voor een goed verzorgde uitvaart. De vereniging verzorgt tenslotte voor u de betaling voor de bovenstaande diensten. TenslotteHeeft u algemene vragen over onze vereniging dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter, telefoon 06-10147925 of mail: uitvaartdle@gmail.comIn het geval van overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze uitvaartverzorgsters:- Mw. L. Rezelman 06-53 427 129- Mw. A. Waal-Pijper 06-50 606 710