AMSTERDAM - De uitvaartwensen van Nederlanders veranderen. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een persoonlijkere, meer informele en intieme uitvaart. Dit blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net naar de uitvaartwensen onder ruim 2.300 Nederlanders. Hoewel de uitvaartwensen zowel provinciaal als per leeftijd verschillen, is er een duidelijke voorkeur zichtbaar. De meeste Nederlanders wensen een informele crematie in een intieme setting en daarna een toost op het leven.

Nederlander geeft voorkeur aan crematie

70% van de ondervraagden liet weten dat ze gecremeerd willen worden. Motivaties hiervoor zijn de lagere kosten en de zorg voor de nabestaanden. Mensen willen hun nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van een graf. Opvallend is dat cremeren in de provincie Limburg (78,8%) het meest populair is en in Drenthe het minst. In Drenthe geeft slechts 54,9% aan gecremeerd te willen worden.

In de leeftijdscategorie 18-30 jaar is cremeren het meest populair. Maar liefst 84,2% geeft aan gecremeerd te worden. In de categorie 75 jaar en ouder is dit nog maar 42,5%.

Zie afbeelding 3

Toost op het leven wint het van koffie met cake

Het afsluitende kopje koffie met het beruchte plakje cake legt het in het onderzoek af tegen een afsluitende borrel met een hapje. Een toost op het leven wordt daarmee steeds populairder. De inwoners van Flevoland geven met 68,6% aan dat zij willen dat hun nabestaanden proosten. Zij worden op de voet gevolgd door Noord-Hollanders. Limburgers maken met 63,7% deze top 3 compleet. Alleen in de noordoostelijke provincies wordt de koffie nog steeds geprefereerd.

Zie afbeelding 4

Merendeel Nederlanders wil informele uitvaart, zonder tradities en rituelen

Vroeger waren de meeste uitvaarten formeel. Mensen droegen zwarte kleding, er werd meestal klassieke muziek gedraaid, er waren professionele dragers voor de kist en na de uitvaart dronk men gezamenlijk een kopje koffie. Uit het onderzoek is gebleken dat 69,1% van de Nederlanders het liefst een informele uitvaart heeft. Hierbij wordt gedacht aan een uitvaart waar een fotoslideshow wordt getoond, woordjes worden gedaan door vrienden en de favoriete muziek van de overledene wordt afgespeeld. Ook gaven veel mensen aan dat de kleding tijdens de uitvaart niet meer persé zwart en heel netjes hoeft te zijn.

Vooral voor Limburgers hoeft het niet zo formeel, 81,3% kiest voor een informele uitvaart. In Friesland is dat anders. Daar geeft 62,4% juist de voorkeur voor een formeel afscheid.

Groningers kiezen als enige provincie voor open kist tijdens de crematie

De meeste Nederlanders willen dat hun kist tijdens de uitvaart dicht is. Opvallend is dat Groningers juist met 72,3% de voorkeur geven aan een open kist tijdens het afscheid. Limburgers kiezen met 90,7% juist voor een dichte kist. Landelijk is dat 76,8%.

Grote verschillen tussen jong en oud

Uitvaartverzekeringwijzer.net deed tevens onderzoek naar de verschillen in vier leeftijdscategorieen. De groep 18-30 jaar heeft heel andere uitvaartwensen dan 75-plussers. Waar jongeren vooral kiezen voor een informeel en groots afscheid, een dichte kist en een borrel na de crematie, geeft de groep 75 plussers aan de voorkeur te hebben voor een intieme maar formele begrafenis en aansluitend een kopje koffie. Eén wens delen ze: de kist mag dicht.

Zie afbeelding 5

Toekomst van de uitvaart in Nederland

‘De wensen die kenbaar zijn gemaakt in dit onderzoek geven richting voor de toekomst voor de uitvaartbranche’, zegt Leon Schouten, directeur Uitvaartverzekeringwijzer. ‘Ik merk dat mensen bewuster nadenken over hun laatste wens en daarin het aspect van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid ook steeds belangrijker vinden.’

Natura uitvaartverzekering niet altijd toekomstgericht

Schouten: ‘Een natura uitvaartverzekering is een verzekering waarbij er na overlijden een dienstenpakket wordt uitgekeerd, maar deze pakketten sluiten niet altijd goed aan bij de huidige uitvaartwensen van Nederlanders. Hierdoor komt het regelmatig voor dat nabestaanden onverwacht extra geld moeten betalen voor de uitvaart van hun dierbare. Daarom is het belangrijk dat Nederlanders eens in de zoveel jaar controleren of hun uitvaartverzekering nog aansluit bij hun uitvaartwensen. Ook is het verstandig om een uitvaartverzekering te vergelijken voordat men een uitvaartverzekering afsluit. Dit omdat de pakketten en premies flink kunnen verschillen.