ALKMAAR - Piet Bruinooge, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, heeft vanmiddag vrijstelling verleend voor het beperkt vormen van een erehaag bij uitvaarten. "We hebben zo veel bereikt met elkaar de laatste weken. Ik ben echt trots op onze inwoners. Deze roep uit de samenleving om op de moeilijkste momenten in het leven toch een gezamenlijk gebaar te maken, omarm ik daarom graag."


Een erehaag mag uit maximaal 100 personen en acht volgauto's bestaan. Voor specifieke gevallen, waarbij een bijzonder grote oploop aan mensen wordt verwacht (meer dan 100) moet een specifieke ontheffing worden verleend. Dit wordt dan per geval bekeken. Met de vrijstelling komt de Veiligheidsregio tegemoet aan een breed gedeeld gevoel in de samenleving.

"In deze bizarre tijd is afscheid nemen van een geliefde extra zwaar. Nabestaanden kunnen hun hartzeer en herinneringen niet delen met anderen. Dat is verschrikkelijk. Ik heb er alle begrip voor dat mensen de behoefte hebben aan het uitten van hun verdriet. Daar is direct het dilemma. We moeten namelijk ook blijven waken voor de verdere verspreiding van het virus. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook bij verdriet", aldus Bruinooge.

Het besluit om de vrijstelling te verlenen komt voort uit de gedachte dat goed gedrag mag worden beloond. De burgemeesters van de Veiligheidsregio (van Texel tot Castricum) zijn enorm tevreden, trots zelfs, op hoe het gaat in Noord-Holland Noord. Ook bij uitvaarten, zoals onlangs in Heerhugowaard en Berkhout. Uitzonderingen altijd daargelaten.

Voorzitter Bruinooge wijst er wel op dat we er nog niet zijn: ,,De anderhalve meter afstand van elkaar is nog altijd noodzakelijk om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. We blijven mensen daar op wijzen. Niet door het ze te verbieden, maar door ze eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Hou je aan de maatregelen. Ook in een erehaag, maar ook na afloop. Dan is er veel mogelijk."