NEDERLAND - In 2022 werden ruim 74 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is het hoogste aantal nieuwbouwwoningen sinds 2012. De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw komt daarmee uit op 0,9 procent. In Amsterdam werden de meeste nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd, namelijk bijna 6,8 duizend. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.


Naast nieuwbouw ontstaan er ook woningen door bijvoorbeeld splitsing van bestaande woningen en transformaties van kantoren. Er verdwijnen echter ook woningen uit de voorraad, onder andere door sloop en samenvoeging. Als deze verdwenen woningen van de toename worden afgehaald, is de woningvoorraad in 2022 gegroeid tot 8,1 miljoen woningen.

Het hogere aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2022 is in lijn met het hogere aantal vergunde nieuwbouwwoningen in 2020 en 2021, na een relatief forse afname in 2019. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor de bouw in de nabije toekomst. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

De nieuwbouwcijfers worden sinds 2022 op een iets andere manier berekend. Door registraties conform BAG 2.0 kan nog preciezer de typering van een woning worden gevolgd. Via de oude methode komt het aantal nieuwe woningen voor 2022 uit op ruim 73,5 duizend woningen. De totale groei van de woningvoorraad blijft in beide gevallen hetzelfde.

Meeste nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland

In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 14.5 duizend. In Noord-Holland (14 duizend) en Noord-Brabant (12 duizend) werden ook veel woningen gebouwd.

De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het sterkst in Flevoland, met 1,6 procent. Ook in Utrecht, Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland lag de groei boven het landelijk gemiddelde. Flevoland was in 2022 ook de provincie met de sterkste bevolkingsgroei, gevolgd door Noord-Holland en Zuid-Holland.

Meeste nieuwbouwwoningen in Amsterdam

In Amsterdam werden de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd, bijna 6,8 duizend, een toename van de woningvoorraad van 1,5 procent. Na de toevoeging van de gemeente Weesp in april 2022 heeft Amsterdam nu 475 duizend woningen. In de gemeenten Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn elk meer dan 2 duizend nieuwe woningen gebouwd.
De gemeente Vlieland kende relatief de grootste groei woningen door nieuwbouw. Hier groeide de woningvoorraad met 7 procent dankzij de bouw van 42 woningen uit naar 640 woningen.

Bron: CBS