NOORD-HOLLAND - Op dit moment staan landelijk 561 pleegkinderen op de wachtlijst. Hiervan wachten 119 kinderen uit Noord-Holland op een tweede thuis. De cijfers van pleegzorgorganisaties Kenter Jeugdhulp, Levvel, Parlan en William Schrikker Gezinsvormen laten zien dat deze kinderen tijdelijk op een plek verblijven waar ze niet langdurig kunnen blijven of hun thuissituatie is niet veilig of stabiel genoeg om op te groeien. Door het tekort aan beschikbare pleeggezinnen wachten zij te lang op een goede match. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders, terwijl de vraag naar pleegzorg nog altijd groter is. Voor een ideale match zijn gemiddeld vier pleeggezinnen per kind nodig. Daardoor is er behoefte aan 476 nieuwe pleeggezinnen in Noord-Holland, variërend van voltijd en deeltijd tot crisisopvang.


Voortdurend tekort pleegouders

Nicolien van den Berg, bestuurslid Pleegzorg Nederland, benadrukt de urgentie. “Een veilig thuis is voor kinderen cruciaal om op te groeien en zich te ontwikkelen. We zien helaas al jaren een teruggang in het aantal beschikbare pleegouders waardoor kinderen te lang moeten wachten op een pleeggezin/tweede thuis. Te veel kinderen missen daardoor een veilig thuisgevoel met voldoende liefde en aandacht. Het aantal nieuwe pleegouders was vorig jaar zelfs historisch laag. Als gevolg van maatschappelijke onrust zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de forse inflatie ervaren mensen minder ruimte om zich in te zetten voor anderen. Dit zet druk op de instroom van nieuwe pleegouders. Terwijl de nood voor pleegkinderen hoog blijft.“

Week van de Pleegzorg – Noord-Holland Noord

Tijdens de Week van de Pleegzorg van 1 tot en met 8 november vragen we aandacht voor het tekort aan pleegouders en hopen we dat meer potentiële pleegouders zich aanmelden. Ook in Noord-Holland Noord - bestaande uit de Kop van Noord-Holland, Westfriesland en de regio Alkmaar (Noord-Kennemerland) – is deze urgentie voelbaar. Hier wachten momenteel 48 kinderen en jongeren, voornamelijk ouder dan 12 jaar, op een geschikt pleeggezin.

Een succesvolle match tussen pleegkind en pleeggezin vergt aanpassing aan de specifieke behoeften van het kind. Voor een optimale plaatsing zijn er gemiddeld vier pleeggezinnen per kind nodig. Dit betekent dat idealiter 192 pleeggezinnen beschikbaar zouden moeten zijn voor de 48 kinderen die nu wachten. Hoewel deze kinderen wel ondersteuning ontvangen, hebben ze nog geen geschikt pleeggezin gevonden.

Samen met de gemeenten in deze regio’s zetten we ons in om niet alleen meer pleegouders te werven, maar ook om onze huidige pleeggezinnen te bedanken voor hun waardevolle bijdrage.

De regio Noord-Holland Noord heeft momenteel ruim 600 pleeggezinnen, variërend van tijdelijke crisisplaatsingen tot deeltijd opvang (bijvoorbeeld twee weekenden per maand of vier dagen doordeweeks) en voltijd pleegzorg.

Informatiebijeenkomsten in Noord-Holland Noord

Parlan heeft op 8 november twee informatiebijeenkomsten gepland voor geïnteresseerden; een in Alkmaar en een in Den Helder. Meer informatie op parlan.nl.

Tweede thuis bieden

Marianne en haar man zijn via Parlan pleegouders van drie broertjes en hebben daarnaast drie eigen kinderen. Marianne: “Elk kind moet in een fijne en veilige omgeving kunnen opgroeien. We hebben ruimte thuis, dus waarom niet? Hun biologische mama is nummer één en moet op dat voetstuk blijven. Ik kan hooguit op nummer twee komen. Dat is mijn rol als pleegouder. Het mooie van pleegouder zijn is dat je kinderen een veilige basis biedt waaruit ze kunnen ontwikkelen. Natuurlijk vliegt soms het dak eraf, maar dat heb je in elk gezin.

*Naam is gefingeerd vanwege privacy.

Jouw huis een 2e thuis

Pleegzorg Nederland introduceert de campagne 'Jouw huis een 2e thuis'. Deze campagne benadrukt de bijzondere band tussen pleegkinderen en hun pleegouders en het belang van het bieden van een stabiel en veilig thuis. Het gaat nadrukkelijk niet om ‘het nieuwe thuis’, dat voorbehouden blijft aan de eigen familie, maar om een tweede thuis waar een kind tijdelijk of voor een langere periode kan verblijven.

Vertrouwen geven

Mariëtte Vos-Lambooy, bestuurder Parlan: “Ieder kind wil zich ontwikkelen. Wij kunnen hen als volwassenen daarbij helpen. Het begint met vertrouwen. Dit zorgt ervoor dat kinderen voelen dat ze ertoe doen. Het geeft kinderen eigenwaarde en ruimte om zichzelf te laten zien. Dat is de basis om je te ontwikkelen, durven, proberen. Waarbij kinderen weten dat ze op die volwassenen kunnen rekenen. Dat is de waarde van pleegouders voor kinderen die bij hen een tweede thuis krijgen.”

Over Parlan

Parlan is een specialistische jeugdhulporganisatie en Jeugd GGZ-aanbieder gevestigd in Alkmaar. We zijn ook actief in de werving, screening, matching en begeleiding van pleegouders voor kinderen die niet of niet altijd thuis kunnen zijn.