NEDERLAND - De Dag van de Reanimatie, oftewel World Restart A Heart Day, is een jaarlijks evenement dat wereldwijd op 16 oktober wordt georganiseerd met als doel bewustwording te vergroten over reanimatie, de levensreddende techniek van het herstellen van de ademhaling en bloedsomloop bij een persoon die een hartstilstand heeft gehad. Deze dag is een gelegenheid om mensen te leren hoe ze moeten reanimeren en hoe ze een automatische externe defibrillator (AED) moeten gebruiken.


De Dag van de Reanimatie wordt sinds 2012 wereldwijd georganiseerd. Dit initiatief kwam voort uit de behoefte om mensen bewust te maken van het belang van reanimatievaardigheden en het gebruik van AED's. De overlevingskans van een persoon met een hartstilstand neemt aanzienlijk toe wanneer directe reanimatie en defibrillatie worden toegepast.

De belangrijkste doelstellingen van de Dag van de Reanimatie bestaan uit:

• Bewustwording vergroten: Het belangrijkste doel is om mensen bewust te maken van de levensreddende technieken van reanimatie en het gebruik van AED's.
• Reanimatievaardigheden aanleren: Het verschaffen van basisinstructies voor reanimatie, zodat meer mensen in staat zijn om te handelen in geval van een hartstilstand.
• AED-gebruik promoten: Het bevorderen van het begrip en het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED's) die levens kunnen redden bij hartstilstand.
• Publieke toegang tot AED's: Het stimuleren van initiatieven om AED's toegankelijk te maken op openbare plaatsen, zoals scholen, winkelcentra en sportfaciliteiten.
• Onderwijs: Het voorzien van educatieve informatie over het belang van snelle reanimatie en defibrillatie, evenals het bevorderen van burgerhulpinitiatieven.

Activiteiten

De Dag van de Reanimatie wordt gevierd met diverse activiteiten en evenementen, waaronder reanimatietrainingen, demonstraties, bewustwordingscampagnes, AED-plaatsingen en de erkenning van redders.Impact

De Dag van de Reanimatie heeft een significante impact gehad op het gebied van reanimatie en het redden van levens. Het heeft geleid tot een grotere bewustwording over het belang van directe reanimatie en AED-gebruik bij een hartstilstand. Het heeft bijgedragen aan het vergroten van het aantal mensen dat getraind is in reanimatievaardigheden en heeft het aantal AED's in openbare ruimtes doen toenemen. Als gevolg hiervan is de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk verbeterd en heeft bijgedragen aan het redden van talloze levens over de hele wereld.

Kijk op de website van de Nationale Reanimatieraad voor meer info.