NOORD HOLLAND - Het gaat goed op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Steeds meer vrouwen doen actief mee op de arbeidsmarkt, het aantal WW-uitkeringen daalt en Amsterdam is nog altijd de banenmotor van Noord-Holland. Vooral in de dienstverlening, industrie, bouw, horeca en handel. Dit zijn enkele hoofdconclusies uit het rapport: Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers dat door de provincie Noord-Holland is opgesteld.


In 2017 telde Noord-Holland 1.536.256 gevulde banen (1.487.800 in 2016) en 73.000 werklozen (82.000 in 2016). Jongeren en laagopgeleiden zijn de grootste groep onder de werklozen, de grootste mismatch op de arbeidsmarkt bevindt zich in de ICT en de meest banen bevinden zich in Amsterdam.

De bruto en netto participatiegraad van mannen in Noord-Holland is het afgelopen decennium stabiel gebleven, terwijl de participatiegraad van vrouwen blijft toenemen. De ontwikkeling van de werkloosheid in Noord-Holland wijkt af van de nationale ontwikkeling en de werkloosheid. Dit komt onder andere doordat de stad Amsterdam een banenmotor is vanwege de consistente groei van het aantal banen in de afgelopen jaren. Andere regio’s vertonen namelijk een gematigder ontwikkeling.

Gedeputeerde Adnan Tekin: “Je ziet zowel landelijk als in Noord-Holland een stijgende lijn in mensen die weer aan het werk zijn. Maar er blijven Noord-Hollanders zoals 45-plussers en jongeren die het nog steeds moeilijk hebben. En daar blijven we ons voor inzetten want er is een tekort in de techniek. We hebben al mooie resultaten geboekt en we gaan hiermee verder zodat steeds meer Noord-Hollanders meedoen.”

Regionale economische ontwikkeling is één van de kerntaken van de provincie. Het arbeidsmarktbeleid van de provincie legt de focus op techniek: van de bouw- en installatietechniek tot de creatieve industrie en agri-tech. Techniek raakt alle opleidingsniveaus en vraagt de komende jaren steeds meer van de arbeidsmarkt. De provincie Noord-Holland heeft daarom een actieve rol op zich genomen. Om te zorgen dat jongeren een goed beeld krijgen van de mogelijkheden in de techniek, draagt de provincie bij aan goede voorlichting op scholen en haken we aan op initiatieven die bijdragen aan de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van toekomstige technische beroepen. Meer informatie over het arbeidsmarktbeleid van de provincie vind je hier evenals als het rapport Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers.