DEN HAAG - Steeds meer mensen van 75 jaar of ouder hebben een auto. In deze leeftijdsgroep was het autobezit per duizend inwoners op 1 januari 2018 een derde hoger dan tien jaar eerder. Dat is de sterkste groei van alle leeftijdsgroepen. Ook de afgelegde kilometers per persoon stegen in die periode het sterkst onder 75-plussers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het autobezit van 75-plussers is de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen. Op 1 januari 2018 telde Nederland 437 auto’s per duizend 75-plussers, begin 2008 waren dat er nog 325. Het autobezit van de 75-plussers ligt daarmee hoger dan dat van 18- tot 30-jarigen, die begin dit jaar 287 auto’s per duizend inwoners op hun naam hadden staan. Ook bij de 65- tot 75- jarigen is het autobezit relatief sterk toegenomen.

Onder 18- tot 30-jarigen is het autobezit het laagst. Jarenlang nam het autobezit in deze categorie af, maar de afgelopen drie jaar is er weer een kleine stijging te zien. Tussen begin 2015 en begin 2018 steeg het autobezit van deze jongvolwassenen met 1 procent.

Ouderen leggen minste kilometers af
75-plussers legden met hun auto in 2016 gemiddeld 2,7 duizend kilometer per persoon af. Van alle leeftijdscategorieën nam het gemiddeld aantal afgelegde aantal kilometers onder deze leeftijdsgroep het sterkste toe. 75-plussers reden in 2016 gemiddeld 32 procent meer dan tien jaar daarvoor.

Jongeren legden in 2016 gemiddeld bijna 4 duizend kilometer per persoon af, dat is 14 procent minder dan in 2006.

Hoogste autobezit ouderen in Rozendaal
Het autobezit onder 75-plussers is het hoogst in Rozendaal, met 744 auto’s per duizend 75-plussers. Daarna volgen Blaricum en Mook en Middelaar met respectievelijk 686 en 607 auto’s per duizend 75-plussers.

De gemeenten met het laagste autobezit onder 75-plussers zijn Vlieland (250 auto’s per duizend ouderen), Amsterdam (273) en Rotterdam (278).

Grijs populairste kleur
Zowel onder 75-plussers als onder 18- tot 30-jarigen is grijs de meest voorkomende autokleur. Van de auto’s van de ouderen is 45 procent grijs, van die van de jongeren 29 procent. De Toyota Yaris, Opel Agila en de Renault Megane Scenic zijn de meest gangbare automodellen onder 75-plussers. De Volkswagen Polo, de Volkswagen Golf en de Peugeot 206 zijn de meest voorkomende merken onder 18- tot 30-jarigen.