SPANBROEK - Vorige week overleed Miep. Ik had de week ervoor met haar en haar dochter kennis gemaakt. Miep was niet gezond en lag op bed, maar uit alles bleek dat ze niet van plan was om op korte termijn te overlijden. Ze wilde nog teveel dingen doen, ondanks haar beperkingen vanwege COPD. Miep nam geen blad voor haar mond en zei diverse keren: sorry, ik ben soms net een olifant hoor. Maar was ze was duidelijk in wat ze wel en wat ze niet wilde voor haar afscheid. Ze wilde vooral ook haar dochter ontzorgen, die er na haar overlijden alleen voor zou staan. Dit gesprek moest rust geven en samen bespraken we alle wensen, ze zocht haar kaart uit en ook haar kist.

Maar het was niet alleen Miep die indruk op mijn maakte. De hond Lana van de dochter van Miep bleek een bijzondere band met Miep te hebben en wilde perse bij haar op bed liggen. De dochter van Miep vertelde dat deze band niet zo vanzelfsprekend was, want dat haar moeder in het begin eigenlijk niets had met Lana. Maar niets bleek minder waar. Veel sneller dan verwacht belde de dochter mij dat haar moeder was overleden. Eenmaal aangekomen bij haar huis trof ik Lana op bed aan bij Miep, ook na haar overlijden week ze niet van haar zijde.

Miep werd gebalsemd en zodra ze was opgebaard in haar kist, wilde Lana bij haar liggen op haar voeten. En dat heeft ze volgehouden tot aan het moment dat de kist werd gesloten voor de uitvaart. Miep werd door haar met regelmaat geknuffeld en Lana troostte ook haar baasjes. Het was heel indrukwekkend. En natuurlijk ging Lana ook mee naar het crematorium.

De dochter en kleindochter van Miep waren verdrietig maar sterk. Alle belangrijke elementen uit het leven van Miep moesten een plaats krijgen in haar afscheid. Miep die zo van de tompouces hield van de bakker uit het dorp, kreeg er één mee in haar kist. Tijdens de uitvaart stond er ook één op haar kist, samen met haar kopje koffie. Haar favoriete boeken en sloffen, kregen ook een plaatsje. Net zoals de tissuehouder in de vorm van een tompouce. Alle wensen voor het afscheid zijn vervuld. En soms voel je het, dit is een bijzonder afscheid en ik adviseerde de dochter van Miep om de uitvaart vast te laten leggen door een afscheidsfotograaf, en dat is ook gebeurd.

Het was een prachtig en bijzonder afscheid van een bijzonder mens, klein en intiem en vooral heel persoonlijk en indrukwekkend.

Zandwerven 23
1715 KL Spanbroek
Tel: 06-15622968
Email: marion@deuitvaartwens.nl