HEERHUGOWAARD - Het Stationsgebied ondergaat de komende jaren een metamorfose. Het plein aan de voorkant moet een groen verblijfsgebied worden met winkeltjes en horeca. Aan de achterkant van het station zijn nu al plannen voor woningbouw. Bij de fietsbrug komt een appartementencomplex en op de plek waar nu nog de restanten zijn van het voormalig Wok-restaurant heeft een ontwikkelaar plannen voor een woontoren. De verwachting is dat zich de komende jaren meer partijen melden die plannen hebben om zich te vestigen in het gebied: met woningbouw of bedrijfspanden.

Het Stationsgebied moet een modern OV-knooppunt worden: wonen, werken, studeren en verblijven in een gebied dat prima bereikbaar is met het openbaar vervoer: lees de trein. Dat gebied beperkt zich niet tot de ruimte direct rondom het station. Een voorbeeld daarvan is de naamsverandering van de Bevelandseweg; die heet nu Stationsplein. Daar is een aantal jaren geleden bijvoorbeeld het Zakenstation gevestigd: een locatie met flexwerkplekken, vergaderruimte, kantoren en een restaurant met de naam Restauratie. Het voormalige hotel-restaurant Jules heeft een nieuwe eigenaar en heet nu Gewoon Lekker en heeft van binnen een indrukwekkende transformatie gekregen. Achter dat pand wordt momenteel gebouwd aan het Oogcentrum Noord-Holland, nu nog gevestigd aan de W.M. Dudokweg.

Infrastructuur
Met al die toekomstige ontwikkelingen (wonen, werken, studeren en verblijven) moet het Stationsgebied een veilige plek zijn voor de gebruikers én – buiten de trein – ook goed bereikbaar. Daarom worden de wegen in het gebied ook aangepakt. De Zuidtangent gaat over een paar jaar onder het spoor door en het kruispunt Stationsplein-Zuidtangent krijgt stoplichten. Verkeersmaatregelen op Beveland aan de ene kant en de Umbriëllaan aan de andere kant moeten doorgaand verkeer door het gebied onmogelijk maken. Daarmee wordt het veiliger voor alle forensen die dagelijks, lopend of fietsend, van en naar het station komen. Wethouder Monique Stam: ‘Deze maatregelen zijn uiteindelijk absoluut nodig. De komende tijd blijven we bovendien monitoren. We tellen auto's, vrachtauto's, fietsers en voetgangers, waar ze vandaan komen en heen gaan. Ook gaan we ingebrachte ideeën voor eerdere tijdelijke maatregelen onderzoeken.’ Met de komst van de tunnel onder het spoor wordt ook de kruising Zuidtangent-Industriestraat/Gildestraat veiliger gemaakt. Verkeer vanaf de Industriestraat/Gildestraat kan straks niet meer gelijkvloers linksaf de Zuidtangent op. Dat kan alleen nog via een fly-over. Tot slot is de gemeente (al jaren) in gesprek met de provincie over de N242. Vanuit Alkmaar is de N242 tot de Beverkoog al vierbaans. Heerhugowaard zou dat ook graag zien voor het vervolgtraject. Nu staat het verkeer tussen de Beverkoog en de kruising Zuidtangent in de spits vaak (nagenoeg) stil.

Wonen
In het Stationsgebied wordt al gewoond, vooral aan de stadszijde. Aan die zijde worden geen grote nieuwe woningbouwplannen verwacht. Hoogstens kleinschalige plannen, zoals de verbouw van een kantoorpand tot woonstudio’s in 2018 aan de Umbriëllaan. Aan de achterkant van het station zijn er grotere plannen. Het project van Henselmans voor 60 kleinere appartementen naast fietsbrug De Krul voor starters, singles en senioren is inmiddels goedgekeurd en de bouw is begonnen. Ontwikkelaar P. Komen heeft een plan gepresenteerd voor een woontoren op de plek van het voormalige Wok-restaurant. Dat plan ligt nog op de tekentafel. Ook op andere plekken in het Stationsgebied is wat de gemeente betreft woningbouw mogelijk. Door verbouw van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Appartementencomplex De Bever, naast de Mediamarkt, hoort bijvoorbeeld ook nog bij het Stationsgebied. Daar ligt ook nog een grote kavel waar ooit een ziekenhuis was gepland.

Werken en studeren
Bedrijven genoeg in het Stationsgebied. Die kunnen daar natuurlijk gewoon blijven. Ook voor nieuwe bedrijven is plaats in het gebied. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan de Zuidtangent in 2011 zijn nieuwe kantoorpand betrokken. En in de strook achter hotel-restaurant Gewoon Lekker aan de Gildestraat bouwt het Oogcenrum Noord-Holland aan een nieuw gebouw. In die strook is ruimte genoeg voor andere bedrijven. In het Stationsgebied is ook een aantal instellingen voor onderwijs: het Horizon College en Focus voor VMBO- en Praktijkonderwijs. Aan de W.M. Dudokweg zit al sinds jaar en dag Espeq, een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven die opleidingen verzorgen voor de bouwbranche, tegelzetbranche, schilderbranche en de houtverwerkende industrie. In het gebouw is sinds kort ook Bouwend Nederland neergestreken. Dat bedrijf vertegenwoordigt de belangen van ruim 150 aangesloten bouw- en infrabedrijven in Noord-Holland-Noord en zoekt aansluiting bij opleidingsbedrijven zoals Espeq.

Participatie
Voor de plannen voor herontwikkeling van het Stationsgebied heeft de gemeente twee jaar lang uitgebreid gesproken met de gebruikers van het gebied: ondernemers, bewoners en vertegenwoordigers van onderwijs, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Dat is gebeurd in twee klankbordgroepen. De leden daarvan hebben input geleverd voor het Masterplan Stationsgebied dat voor de zomer aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Onlangs zijn die klankbordgroepen opgeheven. Wethouder Monique Stam (projectwethouder Stationsgebied) bedankte de leden tijdens een feestelijke ‘afscheidsbijeenkomst’. Zij prees de inzet van de leden die elkaar uiteindelijk, ondanks soms tegengestelde belangen toch gezamenlijk hebben gevonden in een eensluidend advies aan de gemeente. Met het opheffen van de klankbordgroepen is de participatie niet afgelopen. ‘We gaan het nu doelgroepsgewijs aanpakken, afhankelijk van de ontwikkelingen. Ik weet zeken dat we elkaar de komende tijd nog regelmatig zullen zien’, zei wethouder Stam.

Informatie

De gemeente houdt iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur spreekuur in lunchroom Plein 8 op het Stationsplein 8. Verder kunnen mensen zich abonneren op een digitale nieuwsbrief en is informatie te vinden op: www.stationsgebiedheerhugowaard.nl.