NOORD-HOLLAND - Dit jaar is de eerste roep van de grutto alweer gehoord. Ze zijn extra vroeg door het zachte weer. Uitgeput strijken ze neer na een lange tocht vanuit Zuid-Europa of Afrika. Landschap Noord-Holland verwelkomt de grutto's met open armen in haar natuurgebieden. Ze komen er om uit te rusten en op krachten te komen. Voor vogelliefhebbers is het genieten, want onze nationale vogel is in deze gebieden nog volop te zien én te horen. Dat kan over een paar jaar heel anders zijn, want de grutto dreigt uit te sterven. Ieder jaar daalt het aantal gruttoparen gemiddeld met 5%. Natuurbeheerders, vrijwilligers en agrariërs doen er alles aan om dat te voorkomen met allerlei beschermingsmaatregelen.


Eerste grutto-stop in Noord-Holland
In februari strijken ieder jaar duizenden grutto's neer op het Landje van Geijsel bij Ouderkerk aan de Amstel en bij Fort bij Krommeniedijk (natuurgebieden van Landschap Noord-Holland). Deze gebieden zijn hele belangrijke verzamelplekken voor grutto's in Noordwest-Europa. Hier kan iedereen zien hoe de grutto's zich vol eten en uitrusten om vervolgens door te vliegen naar hun broedgebied. Voordat de weidevogels komen zet Landschap Noord-Holland de gebieden onder een laagje water, inunderen heet dat. Voedsel, vooral dikke wormen, komt makkelijk beschikbaar en de grutto's voelen zich veilig met hun poten in het water.

Te weinig grutto kuikens vliegen uit
De achteruitgang van de grutto heeft vooral te maken met het feit dat veel jonge grutto's, door gebrek aan voedsel en ruimte, niet groot worden. Sappige, bloemrijke weilanden volop insecten en wormen hebben plaats gemaakt voor intensieve landbouw, woningen en wegen. De weiden die zijn overgebleven, zijn verdroogd en de koeien en maaimachines verschijnen steeds vroeger in het voorjaar. Alleen in natuurreservaten en bij "weidevogelboeren" zijn de weidevogels nog veilig. En dat is meteen ook het goede nieuws, want met een aantal simpele maatregelen kun je er voor zorgen dat meer jonge grutto's voedsel vinden en uitvliegen.

Oplossingen voor de grutto
Boswachter Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland zet in 'zijn natuurgebieden' alles op alles voor de weidevogel. Daar gaat het dan ook een stuk beter met de gruttokuikens. Roelf Hovinga: "We verhogen de waterstand voor betere voedselvoorziening en gruttokuikens willen insecten in bloemrijke graslanden, dus ook daar zorgen we voor. We hebben hoge bomen weggehaald waardoor kraaien geen uitkijkpunten hebben en ook de vos weren we. Laat maaien is hier vanzelfsprekend." Maar dergelijke maatregelen zijn kostbaar. Roelf Hovinga kon voor maatregelen in zijn gebieden een beroep doen op een speciaal fonds van Landschap Noord-Holland: het weidevogelfonds.

Zelf iets doen voor de grutto?
In 2019 brachten duizenden donateurs € 63.000 bij elkaar voor het weidevogelfonds. Iedereen die ook iets voor de weidevogels wil doen, kan een bijdrage doen in dit fonds en zo samen met Landschap Noord-Holland de weidevogels helpen. Vanuit het fonds worden allerlei maatregelen vergoed zoals het plaatsen van stroomrasters tegen vossen, het vervatten van greppels en het inrichten van natte weilanden. Landschap Noord-Holland vraagt dit jaar speciale aandacht voor de grutto met onder andere speciale vogelkijkdagen en een mooie wandelroute rond het Landje van Geijsel. Kijk voor meer informatie op www.landschapnoordholland.nl.grutto.