ALKMAAR - Ziekenhuizen luidden al tijden de noodklok vanwege het tekort aan hoger opgeleide verpleegkundigen. Maar er is goed nieuws: ze komen eraan. De opleiding Verpleegkunde van de Hogeschool Inholland in Alkmaar en Amsterdam ziet namelijk een stijgende lijn in het aantal studenten.

Hogeschool Inholland is positief over toekomst voor verpleegkundigen en het terugdringen van tekorten aan verplegend personeel. De school met verpleegkunde-opleidingen in Alkmaar en Amsterdam ziet een duidelijke groei in het aantal eerstejaars en instromende studenten voor de zorgopleidingen.

"Na jaren van bezuinigingen weten studenten nu weer dat er banen zijn te vinden in de zorg", stelt teamleider Patricia Kaiser van Inholland Alkmaar. "We zien de lijn omhoog gaan en die lijkt ook de komende jaren te blijven stijgen gezien de interesse tijdens de laatste open dagen."

Schaarste
Door de schaarste aan hoger opgeleide verpleegkundigen liggen de banen voor het oprapen. "Bijna alle vierdejaars studenten die hun afstudeerstage hebben gelopen hebben een baan", zegt Kaiser. "Daarnaast zie je dat jongerejaars al baantjes in de zorg krijgen vanaf de dag dat ze de eerste stage lopen."

Problemen bij ziekenhuizen door tekorten
Maar juist die schaarste zorgt nu voor problemen bij ziekenhuizen. Bijvoorbeeld bij het MC Slotervaart, waar de inhuur van extern verpleegpersoneel één van de redenen van het faillissement was. Ook bij het gefuseerde Westfriesgasthuis (Hoorn) en het Waterlandziekenhuis (Purmerend) leidde een gebrek aan personeel tot 3,5 miljoen euro extra aan kosten waardoor het ziekenhuis dit jaar met een ruim verlies gaat afsluiten.

Kaiser hamert er op dat hele zorgsector zich in moet blijven zetten voor het terugdringen van de tekorten, en dat begint bij scholing: "Als we niet iedereen die in de zorg wíl werken aan een opleiding kunnen binden, dan gaat dat tekort nog grotere vormen aannemen."

"Voor ons is dat best wel een prettig idee dat je zeker weet dat je wel aan een baan komt", vertelt derdejaars student Dominique van Rossen (20). De Schagense werkt nu al in de zorg, naast haar voltijdsopleiding in Alkmaar en ziet de toekomst rooskleuring. "De keuze met verpleegkunde is enorm, dat is zeker een motivatie geweest om hiervoor te kiezen."

Flexibele deeltijd
Om meer studenten aan te trekken biedt Inholland sinds dit jaar ook de studievorm 'flexibele deeltijd' aan. "Dat is werken en studeren tegelijk. We bieden de mogelijkheid om (zij-)instromers in tweeënhalf jaar op te leiden tot hbo-verpleegkundige. Deze studievorm zal ook een antwoord kunnen zijn op de schaarste", stelt Kaiser.