NOORD-HOLLAND - FNV Streekvervoer eist dat werkgevers de gewerkte uren tijdens de komende stakingsacties uitbetalen, waarin bussen alleen binnen de spits zullen rijden. Werkgevers hebben tot maandag 12.00 uur de tijd om te bevestigen dat ze dat gaan doen, anders spant de FNV een kort geding aan.

FNV-chauffeurs staken de komende week alleen buiten de spits. Daarmee wil ze de hinder voor reizigers beperken. Van 06.00 uur tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur rijden de bussen .Werkgevers willen deze 'publieksvriendelijke' stakingsvorm dwarsbomen: ze dreigen chauffeurs geen loon uit te betalen voor gewerkte uren, of maar een beperkt deel van die gewerkte uren.

De FNV ontving gisteren een brief van de werkgevers. Daarin schrijven ze dat ze de 'schade' die zij zouden lijden door de publieksvriendelijke acties gaan verhalen op de stakers. Volgens de FNV laten de werkgevers hiermee 'hun ware gezicht zien': "Ze hebben totaal geen oog voor de belangen van hun reizigers en ook niet voor die van hun werknemers."