NOORD-HOLLAND - De kans is groot dat honderden basisschoolleerlingen na de vakantie geen juf of meester hebben. Het tekort aan leraren groeit in Noord-Holland namelijk sneller dan in andere delen van ons land. Veel schooldirecteuren zullen tijdens de vakantie dan ook geplaagd worden door slapeloze nachten als ze nadenken over de personeelsbezetting van hun school.

"Het gaat echt mis de komende jaren", zegt Petra van Haren, vice-voorzitter Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, een zelfstandig kenniscentrum dat adviezen geeft op het gebied van werkgelegenheid in het basisonderwijs. "Nu al zijn er in Noord-Holland meer dan driehonderd vacatures op basisscholen en dat worden er de komende jaren nog drie keer zoveel."

Te weinig instroom
Meer dan een vijfde van alle leerkrachten op de lagere school nadert de pensionering en tegelijkertijd komen er te weinig nieuwe juffen en meesters van de opleiding. Dat tekort gaat onherroepelijk tot problemen leiden, zegt ook Paul Bronsting. Hij is bestuurder bij de stichting Jong Leren.

Jong Leren bestuurt bijna dertig scholen op confessionele grondslag. "We trekken alles uit de kast, zoeken creatieve oplossingen, maar je kunt geen ijzer met handen breken: als de mensen er niet zijn, zijn ze er niet. Ik weet nu al dat ik na de vakantie niet alle vacatures heb ingevuld, daar heb ik wel slapeloze nachten van."

Imagoprobleem
Jongeren voelen er weinig voor om juf of meester te worden. Het beroep kampt met een slecht imago. "Je werkt je kapot voor een slecht salaris, denkt iedereen, maar dat is niet waar", zegt Van Haren. "Sinds we een akkoord hebben over een nieuwe CAO is het een van de best verdienende HBO-banen. Verder is het hartstikke leuk en uitdagend werk. Niet iedereen kan leraar worden, het is een beroep dat veel van je vraagt, maar waar je ook heel veel voor terugkrijgt".

De sector heeft haar hoop gevestigd op het groeiend aantal zij-instromers. Dat zijn mensen die vanuit een ander beroep via een verkorte opleiding een baan in het onderwijs accepteren.