HEERHUGOWAARD - Met groot verdriet moeten we u op de hoogte stellen van het overlijden van Berend Pluister. Op 1 mei jl. is Berend na een korte ziekteperiode in het ziekenhuis in Alkmaar overleden.

Van november 1975 tot en met die dag was hij voorzitter en na het overlijden van zijn vrouw Griba in 2000 ook secretaris van de Tanzania Werkgroep Emmen. Samen hebben ze alles wat in hun macht lag gedaan om naaimachines naar Tanzania te sturen en zo mensen daar een bestaan te bieden. Zij hebben dit alles gedaan vanuit hun geloof in God en de kracht van mensen. Zij geloofden in de kracht van samenwerking en gelijke kansen voor iedereen.

Berend had de grote wens om nog één keer een grote zending met naaimachines naar Tanzania te sturen om nog één keer een aantal projecten te steunen. Helaas was hem die tijd niet meer gegund. Zijn kinderen hebben samen met de drie overgebleven leden van de werkgroep besloten dat ze willen proberen om zijn laatste wens te vervullen om zo het levenswerk van hun ouders op een goede manier af te sluiten.

Om deze laatste zending te realiseren is geld nodig.

Zijn kinderen en kleinkinderen willen u vragen om te helpen hun vaders en opa’s laatste wens te verwezenlijken door nog één keer een bijdrage over te maken op de rekening van de Tanzania Werkgroep Emmen. Hierna zal de Tanzania Werkgroep Emmen ophouden met bestaan omdat het voor de huidige werkgroepleden niet mogelijk is om het werk met z'n drieën voort te zetten.

Als u geld wilt doneren is dat mogelijk via dit rekeningnummer en deze contactgegevens
TANZANIA WERKGROEP EMMEN
Bank: NL21 RABO 0125 7796 74

Meer informatie
E-Mail: b.e.pluister@gmail.com